P?csi Szemle – 2009/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

?Fedeles Tam?s: A p?csi p?sp?ks?g alap?t?levele, 10092
?Kov?cs Attila: 1000 ?v ?nnepe Mahler ?Ezrek szimf?ni?j?val?4
?Varga Szabolcs: P?cs a t?r?k h?dolts?g kor?ban6
?Nagy Imre: A p?losok P?csett. (?ttorony XI.)22
?Boros L?szl?: Az irgalmas rendiek temploma42
?Baiersdorf Krist?f: A j?nosi Engel csal?dr?l, II. r?sz. A m?sodik nemzed?k, a gyermekek56
?Er?ss Zsolt: Recenzi? ? J?nosi Engel Adolf: ?letemb?l68
?? Vany?r Istv?n: A b?nyalovak eml?k?re69
?Ra?man J?nos?Millei Ilona: A p?csi Gutenberg Dalk?r70
?Schneider Imre: Klebelsberg Kun?86
?P?va Istv?n: Cseppben a tenger. Eml?klapok 1944/45-r?l. II. r?sz96
?? Kutas L?szl?: K?lvin J?nos103
?G?llos Orsolya: Nemes Endre eml?kezet?re sz?let?s?nek 100. ?vfordul?j?n104
?Romv?ry Ferenc: Szubjekt?v eml?kek r?gi id?kb?l111
?Romv?ry Ferenc: Lantos Ferenc P?cs V?ros D?szpolg?ra112
?Romv?ry Ferenc: 2009. szeptember 1. P?cs V?ros Napja114
?Sallay ?rp?d: B?ny?sz f?v?szenekarok t?rzen?je az ?goston t?ren117
?T?sk?s Tibor: L?szl? Lajos (*1925 ?2009)118
?Poh?nka ?va: P?csett t?rt?nt?122
?? P?csi Szemle el?fizet?k128

Készleten