P?csi Szemle – 2010/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

?Buz?s Gergely: A p?csi Szent Bertalan pl?b?niatemplom2
?G. S?ndor M?ria: P?cs?F?nfkirchen. Az els? magyar egyetem (1367) ?sat?sa ?s ?p?letkutat?sa13
?Nagy Imre: Szepesy Ign?c ?s a reformkori p?csi irodalmi m?velts?g. (?ttorony XV.)26
?Boros L?szl?: A P?cs-r?cv?rosi templom46
?Ivasivka M?ty?s ? Kov?cs Attila: A 200 ?ve sz?letett Erkel Ferenc ?s P?cs59
?Ra?man J?nos: A Kossuth bank?k nyom?lemezei a p?csi ki?ll?t?son66
?Bir? J?zsef: A vasasi b?ny?szat 1868-at k?vet?en76
?N?meth Zsolt: Buday L?szl? ?lete ?s munk?ss?ga68
?R?naki L?szl?: A mecseki forr?sfoglal?sok, fel?j?t?sok ?s nyilv?ntart?suk t?rt?nete94
?Trebbin ?gost: Haranghy Jen? pann?i a N?dor k?v?h?zban102
??T?sk?s Tibor: Pilinszky J?nos *1921 ?1981108
?Romv?ry Ferenc: 2010. szeptember 1. P?cs V?ros Napja110
?Vargyas G?bor: Andr?sfalvy Bertalan P?cs D?szpolg?ra114
?Kriszti?n B?la: Recenzi?. B?ny?sz ?tikalauz ? P?cs ?s k?rny?ke116
?S?le Tam?s: Recenzi?. Ra?man J?nos?H?gen J?zsef: Az ?remgy?jt?s t?rt?nete P?csett ?s Barany?ban120
?Poh?nka ?va: P?csett t?rt?nt?122
?? P?csi Szemle el?fizet?k128

Készleten