P?csi Szemle – 2011/2. ny

800 Ft

Le?r?s

?? H?sv?ti Nyilatkozat, 2011. ?prilis 25.2
?T?th Zsolt: A Cella septichora P?cs els? k?z?pkori sz?kesegyh?za?3
?Fedeles Tam?s: P?csi p?sp?k?k a k?s? k?z?pkorban II.14
?M?t? G?bor: Az 1848?49-es szabads?gharc p?csi ?s baranyai esem?nyei a k?r?szi Jank? J?nos pl?b?nos feljegyz?seiben22
?Nagy Imre: M?ty?s Fl?ri?n ?s a p?csi m?velts?g a 19. sz?zad m?sodik fel?ben (?ttorony XVIII.)22
?H?bel J?nos: A F?nfkirchner Zeitung a p?csi bazilika restaur?l?s?r?l46
?Boros L?szl?: Magyarok Nagyasszonya temploma, P?csszabolcs54
?Kaposi Zolt?n: P?cs gazdas?gi helyzete a szerb megsz?ll?s idej?n (1918?1921)66
?M?rfi Attila: A ki?lesedett oszt?lyharc jegy?ben az ?j rendben f?lszegen, ?gyefogyottan mozgunk. Arat? Jen? visszaeml?kez?sei 1945?1959. VI. r?sz78
?H?rs ?va: V?logat?s Martyn Ferenc ki?ll?t?s-megnyit? besz?deib?l, II.92
?T. M?rey Kl?ra: Lexikonok egy abban szerepl? szem?vel101
?Bir? J?zsef: A Mecseki Sz?nb?ny?k Vasas B?nya?zem?ben 1986. febru?r 18-?n t?rt?nt fejt?soml?s108
??T?sk?s Tibor: Szederk?nyi Ervin (*1934 ?1987)113
?Gy?nti Istv?n: Recenzi?. Nagy Imre G?bor (Szerk.): Forr?sok P?cs v?ros polg?rosod?s?r?l (1867?1921)117
?Gy?nti Istv?n: Recenzi?. Fedeles Tam?s: ?Ezt?n P?cs t?nik szem?nkbe?. A v?ros k?z?pkori hist?ri?ja (1009?1526)118
?Horv?th Andr?s: In memoriam D?nesi ?d?n (*1921 ?2011)120
?Kiss Endre: In memoriam Egyed Mih?ly (*1931 ?2011)121
?Poh?nka ?va: P?csett t?rt?nt…122
?Romv?ry Ferenc: K?ts?gek ?s rem?nyek127
?? El?fizet?k???? 128128

 

Készleten