P?csi Szemle – 2011/3. ?sz

800 Ft

Le?r?s

?Visy Zsolt: H?s?k Napja. P?cs, H?s?k tere, 2011. m?jus 28.2
?Szab? ?d?m: A hagyom?nyos r?mai vall?sgyakorlat feliratos eml?kei Sopianae-b?l5
?Fedeles Tam?s: P?csi p?sp?k?k a k?s? k?z?pkorban III.14
?Onhausz Mikl?s: A sz?kesegyh?zi ?nekkar reperto?rja Glatt Ign?c karnagyi ?vei alatt (1888?1917)26
?Nagy Imre: Az Orm?ns?gt?l Ter?zv?rig. Baksay S?ndor, Vik?r B?la, Szenteleky Korn?l, Miroslav Krle?a. (?ttorony XIX)32
?Onhausz Mikl?s: Recenzi?. P?cs az egyh?zt?rt?net t?kr?ben ? tanulm?nyok.49
?B?dis Hajnalka: A p?csi szerzetes tudom?nya. M?jer M?ric O. Cist ?lete ?s tev?kenys?ge50
?Boros L?szl?: P?cs-Gy?rv?ros temploma56
?Kov?cs Attila: Dohn?nyi Ern? ?s muzsik?ja P?csett68
?Gy?nti Istv?n: Recenzi?. Ivasivka M?ty?s?Kov?cs Attila: P?csi Concerto83
?M?rfi Attila: A ki?lesedett oszt?lyharc jegy?ben az ?j rendben f?lszegen, ?gyefogyottan mozgunk. Arat? Jen? visszaeml?kez?sei 1945?1959. II. r?sz84
?Szirtes B?la: Szabolcsi k?rd?jelek98
?H?rs ?va: V?logat?s Martyn Ferenc ki?ll?t?s-megnyit? besz?deib?l, III.110
?Romv?ry Ferenc: 2011. szeptember 1. P?cs V?ros Napja117
?Romv?ry Ferenc: Keser? Ilona P?cs V?ros D?szpolg?ra120
?Poh?nka ?va: P?csett t?rt?nt…122
?? El?fizet?k128

Készleten