Pesti J?nos: Hossz?het?ny nyelvi kincseir?l

1,800 Ft

A szerz?t?l m?r megszokott alaposs?g? kutat?munka eredm?ny?t tartja a kez?ben az olvas?. Helyt?rt?neti kiadv?nysorozatunk leg?jabb sz?ma a tudom?nyos ?rdekl?d?snek ?s a helyt?rt?neti kutat?snak egyar?nt forr?sa, ?s tov?bbi ismeretekhez juttatja a k?z?s m?ltunk, lak?hely?nk ?rt?kei ir?nt fog?kony hossz?het?nyieket.Dr. Pesti J?nos, Pais Dezs?-d?jas nyelv?sz 1958 ?ta r?szese, majd ir?ny?t?ja a baranyai, p?csi helyn?vgy?jt?s munk?latainak, ?gy t?nykedese sor?n kapcsolatba ker?lt a n?vkutat?s jeles szem?lyis?geivel. Munk?ss?g?t ?thatja az el?d?k ?s p?lyat?rsak tisztelete, a szakmai ig?nyess?g ?s a sz?l?f?ld szeretete. T?bb ?vtizedes kutat?munk?ja eredm?nyek?nt 1982-ben a szerkeszt?s?ben jelent meg a Baranya megye f?ldrajzi neveit tartalmaz? k?tk?tetes munka. A helyneveket ?sszefoglal? monogr?fia el?k?sz?t?se sor?n – melyben ?rtelemszer?en Hossz?het?ny helynevei is megjelentek – gy?jt??ton t?bbsz?r megfordult k?zs?g?nkben.

A szerz? het?nyi k?t?d?se ?s a nyelv?szi lelkiismerete egyenes ?ton vezetett a telep?l?s?nk nyelvi kincseit elemz?, feltar? munka meg?r?s?hoz. A most k?zbevett Hossz?heteny nyelvi kincseir?l c. ?jabb k?tet tudom?nyos ?rt?k? ?r?saib?l kit?nik – ahogy t?le kor?bbi munk?iban is megszoktuk – nem csak saj?t szakm?jat ismeri, hanem egyar?nt j?rtas a folkl?rban, a zen?ben ?s a term?szettudom?nyokban. Hatalmas h?tt?ranyag summ?z?sa sor?n ?j, eddig le nem ?rt ?sszef?gg?seket mutat be, illetve kutat?-gy?jt? el?d?k munk?it tudom?nyos ig?nyess?ggel seg?t rendszerezni.

Le?r?sN?vtani ?s dialektol?giai tanulm?nyok
Hossz?het?nyi Honismereti F?zetek 7.

Megjelen?s: 2014

Terjedelem: 164 oldal

Készleten