Petr?s ?va: ?larcok m?g?tt. Nagy T?h?t?m ?letei

4,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786156048226
Megjelen?s: 2019. november 18.
Nyelv: magyar
Terjedelem: 312 oldal
M?ret: B/5 (165×238 mm)
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Ki volt Nagy T?h?t?m? A m?lt sz?zad egyik legsikeresebb katolikus mozgalm?nak jezsuita ir?ny?t?ja? Egyh?zi diplomata, aki 1945?1946-ban hat?rokon ?tsz?kve vitt ?s hozott h?reket R?ma ?s Magyarorsz?g, a Vatik?n, a szovjetek ?s a magyar katolikus egyh?z k?z?tt? Vagy egy Alejandro Nagy Varga nev? argent?nai magyar szabadk?m?ves, aki r?szt vett a Buenos Aires-i nyomortelepek felm?r?s?ben ?s a d?l-amerikai egyh?z szoci?lis misszi?j?ban? Net?n ?r?i bab?rokra t?r?, k?ldet?ses ember, aki Jezsuit?k ?s szabadk?m?vesek c?m? k?nyv?vel megpr?b?lt k?zvet?teni a katolikus egyh?z ?s a szabadk?m?vess?g k?z?tt? Esetleg a kommunista magyar ?llambiztons?g ?K?m?ves S?ndor? ?s ?Franz Kirchenbauer? fed?n?ven tev?kenyked? ?gyn?ke, aki 1979-ben bek?vetkezett hal?l?ig baloldali elk?telezetts?g?t bizonygatta tart?tisztjeinek? Vagy valaki m?s volt, esetleg mindez egyszerre? K?tet?nk el?sz?r tesz k?s?rletet Nagy T?h?t?m fordulatokban ?s hajt?kanyarokban gazdag ?lett?rt?net?nek elbesz?l?s?re. E kiv?teles ?let?t egys?g?t nem a c?mszerepl? szem?lyis?g?nek ?lland?s?ga, ?nazonoss?ga adja, hanem paradox m?don a v?ltoz?s ?lland?s?ga. Egy?n ?s t?rt?nelem viszony?ban ?gy lesz a nagy alakv?lt?, Nagy T?h?t?m a 20. sz?zad jellegzetes k?pvisel?je.

?Olyan voltam, mint egy foly?: indul egyed?l ?s ?sszefolyik egy m?sikkal, s?t egy harmadik is bele?mlik, ?s ?gy mennek egy?tt tov?bb, mindig d?sabban, b?vebben, nagyobb h?mp?lyg?ssel, sz?lesebb partok k?z?tt. Mindv?gig jezsuita maradtam, de k?zben bel?lr?l, s?t ?nmagamba befogadva ?s szem?lyesen ?t?lve megtapasztaltam a szabadk?m?veseket ?s a kommunist?kat. ?tvonultak rajtam ?s bennem, s k?zben figyeltem, sz?vtam be mindkett?b?l azt, ami igaz, ami ?r?k ?s ami j?. ?s sokat tal?ltam ilyen pozit?vumot! Sokkal t?bbet, mint a nagy v?llalkoz?s alapj?n csak sejtettem volna is.?

Nagy T?h?t?m

Készleten