Pilkhoffer M?nika: P?csi enteri?r?k

4,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9789635181993
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184
M?ret: 210×210 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A k?tezer ?ves m?ltra visszatekint? P?csett az egyed?l?ll?, unik?lis ?p?tm?nyek ?s a t?bb mint k?tsz?z m?eml?k ellen?re kev?s kiemelked?, ?sszm?v?szeti enteri?r j?tt l?tre. R?ad?sul a h?bor?s puszt?t?sok, term?szeti katasztr?f?k, a tulajdonos- vagy funkci?v?lt?sok, a szocialista rendszer irracion?lis megold?sai, tolvajok ?s vand?lok nagyban hozz?j?rultak ahhoz, hogy kultur?lis ?r?ks?g?nknek ez a r?sze m?ra nagyr?szt megsemmis?lj?n. M?gis, ha kicsit megk?sve, n?mi provinci?lis b?jjal ?s szer?nyebb form?ban is, az ?p?ttet?k ?s az ?p?t?k itt is k?vett?k az egyetemes st?lust?rekv?seket ?s ?zl?sv?lt?sokat, melyeknek r?nk maradt eml?kei nemcsak m?v?szi kvalit?saik miatt, de a helyi k?z?ss?g t?rt?nete, ?let?nek egykori helysz?nei ?s ?letm?dja szempontj?b?l is ?rdekesek lehetnek. A P?csi enteri?r?k c?m? k?nyvben ? az enteri?r fogalm?t t?gan ?rtelmezve ? f?k?nt olyan bels? terek bemutat?s?ra v?llalkoztunk, amelyek t?bb?-kev?sb? ?rzik eredeti form?ikat, jellegzetess?geiket. A l?togathat?, emblematikus ?p?letbels?k mellett igyekezt?nk olyan enteri?r?ket is megmutatni, melyek nem annyira ismertek. C?lunk ezzel az volt, hogy felh?vjuk a figyelmet a v?ros igen sok bez?rt, nem megtekinthet? vagy ?ppen pusztul? architekt?r?j?nak ?p?t?szeti-bels??p?t?szeti ?rt?keire. Min?l sz?lesebb k?z?ns?ggel val? megismertet?s?k ugyanis v?delm?knek ?s fennmarad?suknak is az el?felt?tele.

A szerz?, Pilkhoffer M?nika t?rt?n?sz, a P?csi Tudom?nyegyetem T?rt?nettudom?nyi Int?zet?nek egyetemi adjunktusa. Kor?bban megjelent ?n?ll? k?nyvei: P?cs ?p?t?szete a sz?zadfordul?n (1988?1907). P?cs, 2004; B?ny?szat ?s ?p?t?szet P?csett a 19?20. sz?zadban. P?cs, 2008

Elfogyott