Poh?nka ?va (szerk.): Tudom?ny ?s kutat?s a Klimo K?nyvt?rban

2,500 Ft

?…haszn?ld ezt a k?nyvt?rat …a haza tisztess?g?re ?s oltalm?ra, magad ?s m?sok haszn?ra.” Ezt a mott?t v?lasztottuk akkor, amikor elhat?roztuk, hogy ?Tudom?ny ?s kutat?s a Klimo K?nyvt?rban” c?mmel tudom?nyos konferenci?t szervez?nk 2006 szeptember?ben. Konferenci?nk nem volt el?zm?ny n?lk?li, hiszen 2001-ben a Klimo K?nyvt?r frissen megjelent bet?rendes katal?gus?nak megjelen?se kapcs?n el?sz?r szervezt?nk olyan tudom?nyos szimp?ziumot, amellyel azt k?v?ntuk bizony?tani, hogy a k?l?nf?le tudom?nyter?letek m?vel?i – jog?szok, t?rt?n?szek, botanikusok vagy k?nyvt?rosok – tal?lnak kutat?sra ?rdemes t?m?t a Klimo- gy?jtem?nyben. Az akkor elhangzott el?ad?sok, majd a konferencia-k?tetben megjelent ?r?sok ?kes bizony?t?k?t adt?k annak, hogy a hajdani p?sp?ki k?nyvt?r ?llom?nya nem holt anyag, hanem a tud?s olyan t?rh?za, amelyben a ma kutat?ja is tal?l feldolgoz?sra m?lt? t?m?t. Az ?t ?vvel k?s?bbi, a jelen k?tet alapj?ul szolg?l? konferenci?t is a fentiek szellem?ben szervezt?k, kieg?sz?tve azonban ?jabb szempontokkal. Az egyik, hogy e k?tet 2007-es megjelentet?s?vel m?lt? m?don eml?kez?nk a n?vad? p?sp?k, Klimo Gy?rgy hal?l?nak 230. ?vfordul?j?ra, akinek k?nyvt?ralap?t? t?rt?nelmi ?rdemei vitathatatlanok. Klimo p?sp?k a kezdeti l?p?seket inici?lta, amikor tudatos k?nyvt?rszervez? munk?val, ?s tervszer?, nagyvonal? gyarap?t?ssal egy leend? egyetem minden fakult?s?nak oktat?si ?s tanul?si ig?nyeit szem el?tt tartva az akkori tudom?nyok szinte minden szakter?let?r?l a legfontosabbnak ?t?lt munk?kat szereztette be r?gi ?s korabeli szerz?kt?l. A gy?jtem?ny – h?la az el?d?k nagyvonal? k?nyvt?rp?rtol?s?nak – m?ra a P?csi Tudom?nyegyetem Egyetemi K?nyvt?r?nak legnagyobb ?s leg?rt?kesebb k?l?ngy?jtem?ny?v? v?lt, ?s h?en eredeti funkci?j?hoz ma is a tudom?nyos kutat?sokat szolg?lja.
?
Le?r?sPoh?nka ?va (szerk.): Tudom?ny ?s kutat?s a Klimo K?nyvt?rban

Kiad?: P?csi Tudom?nyegyetem K?nyvt?ra
ISBN 9789636421557
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 160 oldal
M?ret: 160×225 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten