Pol?nyi Istv?n (szerk.): Az akad?miai szf?ra ?s az innov?ci?

1,950 Ft

Le?r?s

A hazai fels?oktat?s ?s a gazdas?gi fejl?d?s

ISBN 9789632870342
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 205 oldal
K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt
M?ret: 160×235 mm

Tartalom

 

1. Bevezet?s7
2. Mi viszi el?re a vil?got? – az innov?ci?, a kutat?s,
valamint a fels?oktat?s ?s a gazdas?gi fejl?d?s9
2.1. Azinnov?ci?, a hum?nt?ke ?s a gazdas?gi fejl?d?s9
2.2. Az innov?ci?13
2.3. Fels?oktat?si innov?ci?k gazdas?gi hasznos?t?sa – elm?let ?s gyakorlat27
2.4. Az akad?miai szf?ra ?s a k?rnyezet kapcsolata37
3. Leoml? elef?ntcsonttornyok? – A fels?oktat?s ?s a tudom?ny szevezetszociol?giai ?talakul?sa40
3.1. A k?z?pkori egyetemt?l a humboldti ?s a nap?leon egyetemig40
3.2. A post-humboldti egyetem43
3.3. A tudom?ny rendszer?nek fejl?d?se ?s a tudom?nypolitika k?vetkezm?nyei45
3.4. A hazai fels?oktat?si tudom?nypolitika a rendszerv?lt?sig49
3.5. T?nyleg leomlottak?52
4. Vil?gsz?nvonalon – mint a magyar futball? –
A hazai akad?miai szf?ra nemzetk?zi ?sszehasonl?t?sban55
4.1. Mit is m?r?nk?55
4.2. Az innov?ci?s teljes?tm?ny vil?gtendenci?i56
4.3. A fels?oktat?si kutat?s a kutat?sok eg?sz?ben – nemzetk?zi ?sszehasonl?t?s61
4.4. A fels?oktat?si kutat?sok – itthon66
4.5. A haza] fels?oktat?s finansz?roz?sa72
4.6. Az int?zm?nyi bels? t?nyez?k76
4.7.Ha maradsz, lemaradsz77
5. Kin?l van a gyepl?? – A tudom?nypolitika lehet?s?gei ?s annak elmaradt hazai rendszerv?lt?sa80
5.1.A tudom?nypolitika eszk?zei80
5.2. A kutat?s ?s tudom?nypolltika int?zm?nyrendszere94
5.3. A tov?bbl?p?s n?h?ny eleme101
6. Ki mi?rt kutat? – Int?zm?nyek ?s kutat?k111
6.1. Bevezet?s111
6.2. Az int?zm?nyi k?rnyezet saj?toss?gai111
6.3. A hazai fels?oktat?si oktat?k n?h?ny l?tsz?m ?s struktur?lis jellemz?j?nek alakul?sa133
6.4. A kutat?s mikrok?rnyezeti elemei157
6.5. A foglalkoztat?si jellemz?k t?rt?nelmi fejl?d?se ?s j?v?je169
6.6. Mell?klet171
7. A mitikus oktat?s184
7.1. A voluntarizmus184
7.2. Oktat?sunk probl?m?i196
7.3. Az oktat?s amihez mindenki ?rt196
7.4. ?s akkor milyen a hazai emberi er?forr?s fejletts?ge?198
8. V?gleg elmarad az ugr?s? – Van-e kibontakoz?s?204

Készleten