P?s?nL?szl?, Veszpr?my L?szl?, Isaszegi J?nos: Migr?ci? a kora k?z?pkort?l napjainkig

7,900 Ft

A migr?ci? egyidej? az emberis?g t?rt?net?vel, kiv?lt? okai mindm?ig rendk?v?l v?ltozatosak: alapvet?en gazdas?giak, politikaiak vagy vall?siak, ?s mik?zben az esetek nagy r?sz?ben spont?n indultak meg, a milli?kat megmozgat? k?nyszer?ttelep?t?sek az emberi t?rt?nelem f?jdalmas fejezeteire eml?keztetnek. A mozg?sok egyik ir?nyba sem voltak mindig v?glegesek – k?l?n?sen a foglalkoz?sokhoz, a katonai ?lethez, az oktat?shoz ?s a vall?shoz k?t?d?ek -, ink?bb jellemzi a folyamatokat a t?bbsz?r?s helyv?ltoztat?s ?s a nagyfok? mobilit?s.
A k?tet az eur?pai ?s glob?lis n?pmozg?sokra vonatkoz? t?rt?neti tanulm?nyokat tartalmaz az 5. sz?zadt?l napjainkig. Els?sorban az eur?pai ?s azon bel?l is a magyarorsz?gi be- ?s elv?ndorl?sok h?tter?vel ismerkedhet?nk meg, de a brit ?s az amerikai bev?ndorl?spolitik?t ?s napjaink muszlim radikalizmus?t is bemutatja egy-egy ?r?s. A t?m?k sz?les v?laszt?k?t a vikingek, beseny?k, keresztesek, hugenott?k, husz?rok nevei jelzik. A tanulm?nyok ?rtelmez?s?t t?rk?pek ?s statisztikai t?bl?k seg?tik.
K?nyv adatok
C?m:?Migr?ci? a kora k?z?pkort?l napjainkig
Szerz?:?P?s?nL?szl?, Veszpr?my L?szl?, Isaszegi J?nos
Kiad?:?HM Zr?nyi Nonprofit Kft.
Oldalsz?m:?500 oldal
Megjelen?s:?2018. december 01.
K?t?s:?Kem?nyt?bl?s
ISBN:?9789633277768

Készleten