Pruzsinszky S?ndor: A retteg?s gyermeke. A cenz?ra Eur?p?ban 1478?1918

2,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

Kiad?: Fakult?s Kiad?
Megjelen?s: 2018
ISBN 9786155848025
M?ret: B/5, 165×240 mm
Terjedelem: 388 oldal
K?t?s: karon?lt, ragaszt?k?t?tt, f?llel

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Pruzsinszky S?ndor monogr?fi?ja haz?nkban els?k?nt dolgozza fel az eur?pai k?nyvkult?ra szempontj?b?l fontosabb orsz?gok (Spanyolorsz?g, Franciaorsz?g, a n?met ?llamok, Ausztria, Anglia, Hollandia, Belgium, Sv?jc, Sv?dorsz?g, Oroszorsz?g ?s Magyarorsz?g) cenz?rat?rt?net?t. A cenz?ra int?zm?ny- ?s jogt?rt?net?nek tudom?nyos ismertet?s?n t?l szokatlanul olvasm?nyos, essz?isztikus st?lusban ? sok-sok irodalomt?rt?neti p?ld?val illusztr?lva ? veszi sorra a cenz?r?nak a szerz?kre gyakorolt pszich?s k?vetkezm?nyeit, az ?ncenz?r?t, a cenz?ra egyes indirekt, ?lc?zott praktik?it, a m?v?szet ?s jog viszony?t, a klasszikus cenz?ra ?ltal alkalmazott ?erk?lcs?s? ?s ?erk?lcstelen? fogalmak ?rtelmez?s?t, s?t a cenzor l?lektan?t is. Az alkot? ?s a cenzor kapcsolat?nak paradox jellege: a ?hallgat?si spir?l?, a sz?veg?rt?s ?s az ?rtelmez?s buktat?i, a sz?vegt?r?s jelens?ge, a hatalommal k?thet? alku ?s a cenz?ra ?szakralit?s?nak? k?rd?se ? mindez olyan m?ig ?l? ? probl?m?kra h?vja fel a figyelmet, amelyek Pruzsinszky S?ndor k?nyv?t aktu?liss? ?s hi?nyp?tl?v? teszik.

Elfogyott