P?ski Levente: A Horthy-korszak sz?rke eminenci?sa. K?rolyi Gyula (1871?1947)

2,200 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497919
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 168 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, 110 mm-es visszahajl? f?llel
Illusztr?ci?: 25 ff k?p

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

K?rolyi Gyula az egyik legtekint?lyesebb ?s leggazdagabb arisztokrata nemzets?g tagjak?nt l?tta meg a napvil?got 1871-ben. Karrierje a 20. sz?zad elej?n m?g sokban hasonl?tott sz?mos m?gn?s kort?rs??hoz, a k?s?bbiekben azonban megadatott sz?m?ra a lehet?s?g, hogy eljusson a politikusok ?ltal h?n ?h?tott cs?csra: el?bb 1919 nyar?n, a szegedi ellenforradalmi korm?ny ?l?n, majd 1931?1932-ben minisztereln?k lett. M?gsem els?sorban poz?ci?i r?v?n v?lt a k?t vil?gh?bor? k?z?tti magyar politikai ?let egyik meghat?roz? szem?lyis?g?v?. Az 1930-as ?vek k?zep?t?l m?r olyan befoly?sos h?tt?rpolitikusk?nt tev?kenykedett, aki keveset szerepel a nyilv?noss?g el?tt, de r?szt vesz a fontosabb ?llami d?nt?sek el?k?sz?t?s?ben, ?s v?lem?ny?re korm?nyzati szinten rendre odafigyelnek. Mindennek szerves r?sz?t jelentette, hogy Horthy Mikl?s korm?nyz? sz?kebb k?rnyezet?hez, kis l?tsz?m? bels? bizalmas tan?csad?i k?r?hez tartozott. K?rolyi Gyula ezt a szerep?t a v?ltoz? politikai viszonyok k?zepette a korszak v?g?ig, 1944-ig meg tudta ?rizni. A k?tet bemutatja a K?rolyi csal?di h?tter?t, ?let?tj?nak ?llom?sait, f?ldbirtokosi-gazd?lkod?i sikereit. Emellett az olvas? betekint?st nyerhet abba, milyen t?nyez?k vezettek el oda, hogy egy, a nyilv?noss?g fel? ink?bb z?rk?zott szem?lyis?g befoly?sos politikuss? v?ljon. Tev?kenys?ge hogyan, milyen k?r?lm?nyek k?z?tt ?rv?nyes?lt, s mit is jelentett a gyakorlatban ? a kort?rsak ?ltal is sokat emlegetett, de r?szleteiben kev?ss? ismert ? h?tt?rpolitikusi-tan?csad?i szerepe.

Elfogyott