Pusztai Gabriella: A t?rsadalmi t?ke ?s az iskola

2,690 Ft

?A nagyszab?s? v?llalkoz?s az oktat?sszociol?gia alapvet? k?rd?seit ?rinti. Az egyik, a klasszikus k?rd?s az iskola szerepe a t?rsadalmi egyenl?tlens?gek cs?kkent?s?ben, amelyet ?ltal?ban az izol?lt egy?n szintj?n szok?s ?rtelmezni ?s vizsg?lni, a kult?r?list?ke-elm?letek logik?j?t k?vetve. A m?sik k?rd?s a t?rsadalmi kapcsolatok mint?zat?nak meghat?roz? szerepe, amely a t?rsadalmi t?ke saj?tos hat?s?t k?v?nja felt?rni az iskolai eredm?nyess?g alakul?s?ban. A szerz? els?sorban az ut?bbira helyezi a hangs?lyt, s ezzel a magyar oktat?sszociol?gi?ban ?jszer? megk?zel?t?st mutat be, ?jszer? eredm?nyekre jut. Csak ?dv?z?lni lehet azt a t?rekv?set, hogy meghaladja az ?vtizedekig egyed?li megold?snak tartott, d?nt?en a sz?l?k t?rsadalmi st?tus?val oper?l? megk?zel?t?st, ?s sokoldal?bb, az ?rt?krendszer szerep?re ?s a k?zvetlen iskolai k?rnyezel hat?s?ra kiterjed? modellbe illeszti a t?m?t.? (Hrubos Ildik?)

?A k?nyv minden bizonnyal a k?vetkez? ?vtized egyik k?zponti t?rsadalom- ?s oktat?spolitikai k?rd?s?t el?legezi meg, amikor egy hat?rmenti r?gi?val foglalkozik. Ek?zben a szerz? nemcsak saj?t munk?j?t ?ll?tja interdiszciplin?ris ?sszef?gg?srendszerbe, hanem a nevel?studom?nyt is sz?lesk?r? tudom?nyos diskurzusba kapcsolja. A m? sz?mos ?jdons?got tartalmaz. Az eg?sz oktat?spolitik?t meggondolkodtat? k?vetkeztet?sei, hogy egyr?szt a csal?di meghat?rozotts?g mik?ppen cs?kken a felekezeti iskol?kban, m?sr?szt, hogy az ott szerzett motiv?ci? ?s ?rt?krend mik?ppen funkcion?l az ?let tov?bbi szakaszaiban.? (Tamka Mikl?s)

Le?r?s

ISBN 9789632870090
Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad?
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 271 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 158×232 mm

Tartalom

 

El?sz?7
1. A t?rsadalmi t?ke ?s az oktat?s vil?ga10
1.1 A fogalom nevel?sszociol?giai gy?kerei10
1.2 Iskolai eredm?nyess?g ?s t?rsadalmi t?ke29
1.3 Fenntart?k, iskol?k, k?l?nbs?gek45
1.4 Iskol?k a hat?ron89
2. Kanoniz?lt t?keforr?sok102
2.1 A csal?di h?tt?r102
2.2 Kultur?lis t?ke121
2.3 Ter?leti el?ny?k – h?tr?nyok128
2.4 Az iskol?k t?rsadalmi kompoz?ci?ja136
3. Rejt?zk?d? er?forr?sok140
3.1 A kapcsolatok140
3.2 ?rt?kkonszenzus167
3.3 Vall?si t?ke180
4. Ki nyer ma, ki nyer holnap?207
4.1 Eredm?nyes di?kok207
4.2 ?t a fels?oktat?sba215
4.3 Bel?p?s a fels?oktat?sba221
4.4 Eredm?nyes hallgat?k224
5. ?sszegz?s241
Mell?kletek254
Irodalom262

Készleten