Randolph L. Braham: A n?pirt?s politik?ja – A Holokauszt Magyarorsz?gon

3,000 Ft

Kiad?: ?J MAND?TUM K?NYVKIAD?
Oldalak sz?ma: 250
Bor?t?: PUHAT?BL?S, RAGASZT?K?T?TT
S?ly: 360 gr
ISBN: 9789639494176
Nyelv: MAGYAR
Kiad?s ?ve: 2003
Ford?t?: Szentmikl?si Tam?s
K?nyv?nk r?vid?tett v?ltozata a szerz? el?sz?r 1981-ben megjelent, majd 1994-ben ?tdolgozott ?s kib?v?tett klasszikus m?v?nek. Az ?jabb inform?ci?kkal kieg?sz?tett t?rt?nelmi ?ttekint?s?ben v?ltozatlanul a zsid?k ?ld?ztet?s?t ?ll?tja k?z?ppontba. A magyar ?s sok m?s forr?sanyagot alaposan feldolgoz? szerz? racion?lis ?s empirikus kontextusba helyezi azokat a t?rt?nelmi, politikai, t?rsadalmi ?s gazdas?gi t?nyez?ket, amelyek hozz?j?rultak a trag?dia kibontakoz?s?hoz egy olyan id?szakban, amikor a vil?g vezet?i, k?zt?k Magyarorsz?g ?s a magyarorsz?gi zsid?s?g vezet?i m?r ismert?k Auschwitz titkait. A n?pirt?s politik?ja a legragyog?bb st?lus? ?s leg?tfog?bb m?, amely valaha is ?r?dott a magyarorsz?gi holokauszt t?m?j?ban. T?m?r?tett v?ltozat?ban Randolph L. Braham belefoglalta az 1994. ?vi m?sodik kiad?s legfontosabb kiigaz?t?sait, valamint a t?m?ban az?ta megjelent ?j adal?kokat. Meggy?z?d?s?nk, hogy a holokauszttal, illetve a szl?v ?s kelet-k?z?p-eur?pai k?rd?sekkel foglalkoz? szakemberek n?lk?l?zhetetlennek tal?lj?k majd a k?tetet. Dr. Randolph L. Braham, az ?llamtudom?nyok nyugalmazott egyetemi tan?ra a New York-i City College-ban, valamint a Graduate School and University Center of the City University of New York-ban, ahol a Rosenthal Institute for Holocaust Studies igazgat?i tiszt?t is bet?lti. Mintegy f?lsz?z k?nyvet ?rt, illetve szerkesztett. A The Holocaust in Hungary (Columbia University Press, 1981) c?m? k?tk?tetes m?v?vel, amely magyarul 1997-ben A n?pirt?s politik?ja. A Holocaust Magyarorsz?gon c?mmel l?tott napvil?got, 1981-ben elnyerte a Jewish National Book-d?jat az Egyes?lt ?llamokban. – (Az amerikai kiad? aj?nl?s?b?l)

Készleten