Rauch Tibor ? Varga M?t? ? Hoffmann Gyula (szerk.): Fejl?d?sbiol?gia II. Epigenetika ?s fejl?d?si mint?zatk?pz

5,500 Ft

Hogyan lesz a toj?sb?l kiscsirke? Nem t?lzunk, ha azt mondjuk, hogy a fejl?d?sbiol?gi?nak ez az alapk?rd?se, ?s kutat?i mindent megtesznek, hogy min?l t?bb ir?nyb?l megk?zel?ts?k a csirke ?ltal jelk?pezett soksejt? ?l?l?nyek fejl?d?s?t.
?s a toj?sb?l ?j ?s ?j k?rd?sek b?jtak ki: lehet olyan kiseg?r, akinek nincsen apuk?ja? Hogyan k?zd az apa az embri? kialakul?sa sor?n az?rt, hogy er?s ut?dja sz?lessen? Hogyan nyilv?nul meg a k?t nem k?z?tti er?sebb vagy gyeng?bb bizalom az ut?d fejl?d?s?n?l? Egy alig l?that? kukac t?nyleg majdnem ?gy m?k?dik, mint mi? Egy par?nyi sz?vetdarab ?thelyez?s?vel t?nyleg szi?mi iker l?trej?tte ind?that? el? Hogyan lehet k?tfej? ?llatokat l?trehozni? A m?di?ban ?s a k?zvetlen k?rnyezet?nkben felbukkan? jelens?gek, ?l?l?nyek is ide csatlakoznak: Dolly birka, kl?nozott h?zikedvencek, ?ssejtek, v?r?s-fekete macska, akv?riumban ?szk?l? vil?g?t? zebrad?ni?, f?let hordoz? eg?r, cs?kos halacska a korallszirten a mes?ben, hogy csak n?h?nyat eml?ts?nk. K?zvetlen?l, vagy ?tt?telesen, de mindezen k?rd?sekre v?laszt, a magyar?zatra v?r? fogalmakra vonatkoz?an ismereteket tal?lunk k?nyv?nkben. ?s ezekkel a t?m?kkal kapcsolatban biztosan a biol?gi?val k?zvetlen?l foglalkoz? egyetemist?kat, tan?rokat, biol?gusokat, orvosokat, ?llatorvosokat, mez?gazd?kat k?rdezik, akik sz?m?ra k?nyv?nk els?sorban ?r?dott.
K?nyv?nk ismerteti a fejl?d?sbiol?gi?nak, ennek a gy?ny?r?, szint?zisre t?rekv? tudom?ny?gnak az eredm?nyeit.

Készleten