Ra?man J?nos: Elfeledett p?csi iparosok

3,300 Ft

Rayman J?nos m?ltfelt?r? ?r?sait, ha ?s amennyiben ?rdeklik a r?gm?lt t?rt?n?sei, akkor csud?kra lel olvasv?n sorait. A kor?b?ban numizmatikai szak?r?k?nt ismert, eredeti foglalkoz?s?t te?kintve okl. vegy?szm?rn?k-szerz? most olyan j?r?szt ismeretlen ter?letekre vezet el minket, amelyek kor?bban szem el?l t?veszt?dtek ?s elmer?ltek a m?lt hom?ly?ban. Mintha meg sem t?rt?n?tek volna, mintha nem is lettek volna. Nem sorsford?t? nagy ese?m?nyek, jelens?gek f?lig-meddig felt?rt ismeretei ezek, hanem a mindennapi ?let par?nyi t?rt?n?sei. A legt?bb, ?n?ll? k?tetben ?sszegy?jt?tt t?rt?net a kezdet?t jelenti a ma m?r term?szetesnek tartott dolgoknak, melyek sorra elker?lt?k a figyelm?nket, mivel nem ismert?k az el?zm?nyeket. Mert bizony mindennek van ered?je, akkor is, ha nem tudunk r?la, vagy ha nem gondolunk r?, avagy nem tulajdon?tunk neki jelent?s?get. Szerencs?re vannak ?rdekl?d?k ?s vannak b?v?rkod?, elsz?nt kutat?k, akik tal?n egy k?sza ?tlett?l vez?relve, vagy csak egy halv?ny dokumentumot fel?fedezv?n, be?ss?k magukat lev?lt?rakba, k?nyvt?rakba ?s felfej?tik sz?munkra az ismeretlen el?zm?nyeket. Olykor kincsre buk?kannak, oly ?ltalunk teljesen ismeretlen dolgokat hoznak a fel?sz?nre a m?lt m?lys?ges bugyr?b?l, amelyekr?l ma m?r szinte semmi tudom?ssal nem b?runk.

Le?r?s

Ipart?rt?neti dolgozatok

ISBN 978?963 87420 5 6
Kiad?: H?zmester ?98 Kft.
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 218 o.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten