Ra?man J?nos ? H?gen J?zsef: Az ?remgy?jt?s t?rt?nete P?csett ?s Barany?ban

3,300 Ft

P?cs v?ros?nak ?s Baranya megy?nek a kapcsolata a magyar ?remm?v?szettel t?bb ?vsz?zadra tekint vissza.A moh?csi csata els? eml?k?rme Fueszl Krist?f k?rm?ci v?sn?k munk?ja, a d?mot a Pollack Mih?ly-f?le ?t?p?tett form?j?ban bemu?tat? ?rmet a Magyar Orvosok ?s Term?szetvizsg?l?k V?ndorgy?l??s?re 1845-ben ugyancsak magyar m?v?sz, Boehm J?zsef D?niel k??sz?tette. Ezeket, a 19. sz?zad ?ta, kiv?l? ?rmek hossz? sora k?vette ?s k?veti napjainkban is.

P?cs sz?mos ?remm?v?szt adott az orsz?gnak. Itt sz?letett Horvay J?nos, Baranyai L?rincz Guszt?v, V?ndor B?la, Nowotarski Istv?n, M. Sz?cs Ilona, Z?horzik N?ndor, Asszonyi Tam?s ?s Soltra E. Tam?s. R?videbb-hosszabb ideig itt ?lt ?s dolgozott Klein ?rmin, Baiersdorf Ki na, Taiszer J?nos, Kigy?s S?ndor, Tak?tsy Tibor, Kap?s Nagy Mi?h?ly, Mack Lajos, T?r?k J?nos, ?s jelenleg is itt alkot Soltra Elem?r, Trischler Ferenc, Palot?s J?zsef ?s R?tfalvi S?ndor.

Le?r?s

ISBN 978 963 87420 6 2
Kiad?: H?zmester ?98 Kft.
Megjelen?s: 2010
Nyelv: magyar
Terjedelem: 158 o.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten