Ra?man J?nos: P?cs sz?ks?gp?nzei (1919?1921)

3,810 Ft

P?cs szabad kir?lyi v?ros 1918. november 15-t?l 1921. augusztus 20-ig az Antant k?pviselet?ben szerb katonai megsz?ll?s al? ker?lt.
A megsz?ll?s ?vei alatt P?cs az anyaorsz?gt?l politikailag ?s gazdas?gilag elszigetel?d?tt. De p?nz?gyileg m?g az SHS ?llamt?l, s?t a v?rmegye d?li r?sz?t?l is elszigetelt?k. P?csett a felszabadul?sig az SHS kir?lys?g ?ltal, egyszer b?lyegzett osztr?k-magyar korona bankjegyei maradtak a t?rv?nyes fizet?si eszk?z?k, a t?bbi ter?leten a koron?kat m?sodszor is b?lyegez?t?k, ?tcser?lt?k din?rra.
Az ?gy l?trej?tt s?lyos ?s ?lland? p?nzhi?ny vezetett oda, hogy a v?ros a helyi p?nzint?zetek k?zrem?k?d?s?vel, sz?ks?gp?nzek kibocs?t??s?val k?s?relte meg els?sorban a v?rosgazd?l?kod?st ?s a helyi gazdas?got az ?sszeoml?st?l megmenteni.
Az ekkor kibocs?tott sz?ks?gp?nzek ?rdekess?ge, hogy a tan?cs?l?si iratokon k?v?l, valamennyi v?rosi p?nzjegy nyomtat?s?r?l is megmaradtak a korabeli jegyz?k?nyvek. Ez a sz?ks?gp?nzek t?rt?net?ben a szok?sost?l elt?r? lehet?s?get biztos?t a p?nzkiad?sok r?sz?letesebb megismer?s?re.

Le?r?s

ISBN 978?963 87420 4 9
Kiad?: H?zmester ?98 Kft.
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 338 o.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Készleten