Rendezett t?r: be-, ?t-, sz?t-, megrendezett terek a sz?nh?zban ?s a dr?m?ban

2,500 Ft

Szerkesztette: Balassa Zs?fia, G?rcsi P?ter, Pandur Petra, P. M?ller P?ter, Rosner Krisztina

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2415-8941
ISBN 978 615 5497 51 3
Megjelen?s: 2015
Terjedelem: 246 oldal
M?ret: 130×200 mm

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A t?rsadalomtudom?nyok ter?let?n bek?vetkezett ?fordulatok? k?z?tt a t?ri vagy topogr?fiai fordulat ?szt?nz? hat?st gyakorolt a kult?ratudom?nyokra ?s a sz?nh?ztudom?nyra is. A fordulat ezeken a ter?leteken m?dszertani ?s fogalmi v?ltoz?sokat eredm?nyezett. A jelen k?tetben szerepl? tanulm?nyok ? egyebek mellett ? a sz?nh?zi/sz?npadi t?r elm?leti k?rd?seivel, a statikus ?s dinamikus terek t?rt?neti ?s kort?rs saj?toss?gaival foglalkoznak. T?bb szerz? elemzi a vizu?lis m?diumoknak a sz?nh?zi el?ad?sban ?s annak t?rkezel?s?ben j?tszott szerep?t. A t?r ?s a hely megk?l?nb?ztet?se kapcs?n a kultur?lis m?ss?g, a term?szeti katasztr?fa kiv?ltotta helysz?n elhagy?s, a nem sz?npadi t?rben szcen?rozott el?ad?s is sz?ba ker?l. K?l?n fejezet foglalkozik a dramatikus sz?vegekben megkonstru?lt terek saj?toss?gaival, ezek dramaturgiai, m?faji, technikai aspektusaival. A z?r?fejezet a sz?nh?zi nevel?sben alkalmazott t?rkezel?s k?rd?s?t vonja be a vizsg?lat k?r?be.

Készleten