Rendszerv?lt(oz)?s P?csett 1989-1990

3,200 Ft

Val?sz?n?, orsz?gosan is egyed?l?ll? kiadv?nyt tarthat kez?ben az olvas?, amikor lapozni kezdi e k?tetet, mely a 2011. november 20-?n ?Rendszerv?l?t?s P?csett? c?mmel megrendezett konferenci?n elhangzottakat tartalmazza. A szerkeszt?k maxim?lisan tiszteletben tartott?k az el?ad?k (szerz?k) ?ltal elmondottakat, le?rtakat, s csup?n egys?ges?t?si, t?rdel?si, stil?ris szempont? munk?t v?geztek. Tartalmi szempontb?l semmilyen m?rt?kben nem ?ny?ltak? az ?r?sokhoz. Ez azt is jelenti, hogy ugyanabban a k?rd?sben, avagy ugyanazon szervezet vonatkoz?s?ban egym?ssal ellent?tes ?ll?t?sok, okfejt?sek is megjelennek. Ezt a magunk r?sz?r?l term?szetesnek tartottuk, hiszen t?bb mint 20 esztend? t?vlat?b?l kellett visszaeml?kezni, pap?rra vetni az akkor t?rt?nteket ?gy, hogy igen kev?s dokumentum, forr?smunka ?llt (?s ?ll) rendelkez?sre. Ez a soksz?n?s?g, sokf?les?g, ellentmond?sok adj?k a k?tet egyik fontos saj?toss?g?t. Ebb?l k?vetkezik m?sik jellegzetess?ge, hogy mindezek eredm?nyek?ppen siker?lt f?lvillantani az akkori id?knek a szerz?k, el?ad?k sz?m?ra l?nyeges, meg?lt, m?ig ?l? momentumait. A k?tet eg?sze pedig ez?ltal ad t?rt?nelmi l?pt?k? tabl?t arr?l, hogy ? mik?zben esetenk?nt orsz?gos kitekint?st is kapunk ? mi t?rt?nt itt P?csett, a magyar t?rt?nelem egyik legizgalmasabb, sokat ?g?r?, a szabads?got, a demokr?ci?t elhozni sejtet? id?szak?ban az 1980-as ?vek v?g?n, a ?90-es esztend?k elej?n. Imm?r t?bb mint 20 esztend? m?lt el a rendszerv?lt?s ?ta. Akkor ?gy tett?k, tett?k dolgainkat. Hogy mennyire j?l, vagy rosszul, ki tudja? A k?s?i ut?kor majd eld?nti. Egy rendk?v?l fontos tendencia ?ts?t azonban e k?tet valamennyi eml?kez?s?n, ?r?s?n.

Le?r?s

Csefk? Ferenc ? Horv?th Csaba (szerk.)

ISBN 9789636424879
Kiad?: ?K
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 204 o.
M?ret: 165×250 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
?r: 3200 Ft

Készleten