R?v?sz Gy?rgy (szerk.): Az emberi arc. Tanulm?nyok

2,800 Ft

Az ismert szakemberek tanulm?nyai foglalkoznak az arc ?szlel?si saj?toss?gaival, a sz?m?t?g?pes arcfelismer?ssel, az arc-hasonl?s?g, az arc ?s az ?rzelem-felismer?s k?rd?seivel, az emberi arc szoci?lis megismer?st befoly?sol? t?nyez?ivel. T?bb tanulm?ny t?m?ja az arc attraktivit?sa, vonzereje, ?gy ? t?bbek k?z?tt ? a test?kszerek, az arctetov?l?s, az arcd?sz?t?s (tattoo, piercing) el?fordul?sa, szerepe az archaikus ?s a modern t?rsadalmakban, valamint a ?Keep smiling? ? trendek a fogp?tl?sban, a korrekci?s ?s sz?p?szeti seb?szetben. ?n?ll? tanulm?ny t?rgyalja a torz?tott arcok k?rd?s?t, a portr?-karikat?r?t, mint az arc jellegzetes von?sainak elt?lz?s?t, valamint az arc ?s a szem?lyis?g lehets?ges ?sszef?gg?seit. Hi?nyp?tl?, szakmailag hiteles kiadv?ny, a k?nyvpiacon tal?lhat? ?ltudom?nyos irom?nyokkal szemben!

Készleten