Richard C. Atkinson Ernest Hilgard: Pszichol?gia

5,980 Ft

Az “Atkinson” ?j kiad?sa nemcsak formailag, hanem tartalmilag is jelent?s ?tdolgoz?son ment kereszt?l. Szerz?i k?z?tt a r?giek k?z?l csak Smith ?s Nolen-Hoeksema szerepel (maga Atkinson is visszavonult), Fredrickson ?s Loftus szem?ly?ben pedig k?t kiv?l?, az elm?lei kutat?st s a gyakorlati szempontokat egyes?t? szerz? csatlakozott a csapathoz. A k?nyv a fejezetek sorrendj?t ?s az anyag feloszt?s?t t?bb?-kev?sb? megtartotta (kiv?ve a szem?lyis?g-l?lektannal ?s a szoci?lpszichol?gi?val foglalkoz? k?t-k?t fejezetet), de eg?sz?ben v?ve valamivel terjedelmesebb lett. Az ?j, minden?tt el?t?rbe helyezett szempontok az evol?ci?s magyar?zat keres?s?t, a modern idegtudom?nyi m?dszerek ?s eredm?nyek r?szletes bemutat?s?t s az alkalmaz?sok r?szletes illusztr?l?s?t hangs?lyozz?k. ?j sz?nfolt a k?tetben az ellent?tes v?lem?nyek ?tk?ztet?se, amely “Az ?rem k?t oldala” bet?tekben t?bbnyire a szakma nagyjainak – sokszor gy?keresen ellent?tes – v?lem?ny?t ismerteti, ?rz?keltetve egyben azt is, hogy a pszichol?gi?ban nicsenek ?r?k ?rv?ny?, megfellebbezhetetlen igazs?gok.

Elfogyott