Rig? R?bert: Elitv?lt?sok ?vtizede Kecskem?ten (1938?1948)

3,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155339233
Terjedelem: 432 oldal
Megjelen?s: 2014
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
M?ret: 160×225 mm
Illusztr?ci?: 60 ff fot?

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A t?rt?n?szek hajlamosak ? ?nk?nyesen ?s vitathat? szempontok alapj?n meg?llap?tott ? t?rt?nelmi korszakokban gondolkodni. Azok a t?rt?neti munk?k, amelyek a k?t vil?gh?bor? k?z?tti id?szakot t?rgyalj?k, rendszerint 1938-ban ?rnek v?get, a Horthy-korszakkal foglalkoz?k 1944-ben, esetleg 1945-ben fejez?dnek be, a m?sodik vil?gh?bor?t kutat?k t?bbnyire az 1938 ?s 1945 k?z? es? ?vek esem?nyeit veszik g?rcs? al?, a nagy vil?g?g?st k?vet? ?j berendezked?st elemz?k pedig ?ltal?ban 1944-gyel vagy 1945-tel ind?tanak. ?r?somban a korszakhat?rokat, ezekt?l elt?r?en, 1938-ban ?s 1948-ban jel?ltem ki, amelynek k?t f? oka van. Az egyik az, hogy meggy?z?d?sem szerint a 20. sz?zadi magyar t?rsadalomt?rt?netben a legnagyobb ?s legmaradand?bb v?ltoz?sok 1944-ben ?s 1945-ben j?tsz?dtak le, ez?rt meg kellett vizsg?lnom ? helyi ? el?zm?nyeit ?s k?vetkezm?nyeit is. A m?sik, hogy az egy?nekre, a helyi elit tagjaira f?kusz?ltam, akiknek t?bbs?ge t?l?lte a korszak hat?r?t, ?s val?j?ban az foglalkoztatott, hogy e rendszerv?lt?sok hogyan hatottak r?juk, mik?nt form?lt?k ?t az ?let?ket.

RIG? R?BERT (1973) t?rt?n?sz, szociol?gus, a Kecskem?ti F?iskola f?iskolai docense, ?ltal?nos rektorhelyettese. Kutat?si ter?lete a 20. sz?zad m?sodik fel?nek t?rsadalomt?rt?nete, els?sorban annak helyi, kecskem?ti vonatkoz?sai.

Készleten