Romsics Ign?c: A 20. sz?zad r?vid t?rt?nete

3,990 Ft

Elt?r?en t?bb m?s k?nyv?t?l Romsics Ign?c munk?j?nak a c?mzettjei ez?ttal nem a szakemberek, hanem az ?retts?gire k?sz?l? k?z?piskol?sok; az egyetemi k?pz?s t?rsadalomtudom?nyok ir?nt ?rdekl?d? els?, m?sodik ?s harmadik ?vfolyamos hallgat?i, akik m?g nem d?nt?tt?k el pontosan, hogy mire is k?v?nnak szakosodni; ?s persze azok a feln?ttek, akik valamilyen okn?l fogva fel akarj?k friss?teni a korszakra vonatkoz? ismereteiket. Ennek megfelel?en Romsics ?j k?nyv?nek nemcsak a nyelvezete vil?gos ?s k?z?rthet?, hanem a gondolatmenete ?s a fel?p?t?se is.

Elfogyott