Roszn?ky-Barna P?ter: Gy?m?lcshist?ria

4,950 Ft

Az elm?lt ?vekben sz?mtalan olyan k?rd?ssel tal?lkozom, melyek azt sugallj?k, hogy az id? el?rehaladt?val mi emberek hozz?simulunk, hozz?lassulunk a term?szethez. Megv?ltozunk ?s megv?ltozik, kitisztul az ?rt?krendszer?nk. M?s szemmel n?zz?k a vil?got. Szaktud?sunk elm?ly?l a saj?t szakter?let?nk?n.

Sokan vagyunk, akik v?gyunk felfedezni a kert ?lm?ny?t. Ebben, az els? l?p?sek megt?tel?ben azonban bizonytalanul l?pked?nk.

Mindazok, akik meghozt?k a d?nt?st, ?s a v?rosi k?nyelemb?l kil?ptek
szembetal?lkoznak a k?vetkez? k?rd?sekkel:

 • hogyan rendezzem be a kertemet?
 • j? d?nt?s gy?m?lcsf?t ?ltetni a kertbe?
 • milyen szempontok szerint v?lasszak gy?m?lcsf?t?
 • milyen tennival?val kell szemben?znem a kertben a k?s?bbiek sor?n?

A kert a lak?t?r, az otthon kiterjeszt?se. Legal?bb annyi gondos tervez?st, odafigyel?st ig?nyel a berendez?se.

A kert egy ?sszetett ?lm?nypark. ?r?m?t, eszt?tikai ?lm?nyt ?s gy?m?lcs?t ad az eg?sz csal?dnak. Az ?si gy?m?lcsfa-fajt?k id? utaztat? l?nyek.

A gondosan megtervezett ?s berendezett kertben helyet kaphatnak a gy?m?lcsf?k is. A gy?m?lcsf?k k?l?n?s kincsei a kertnek.

Sokan misztikus magass?gokba emelik a gy?m?lcsf?kkal val? foglalatoskod?st.
Biztos?tani szeretn?m, hogy ez a munka megtanulhat?. A saj?t kertb?l saj?t gy?m?lcs pedig olyan ?lm?ny, mely m?ssal nem helyettes?thet?.

Ebben a k?nyvben a fajta kiv?laszt?st?l az ?ltet?sen ?t az els? tennival?kig ny?jtok seg?ts?get. Megadom a v?laszt a k?vetkez? k?rd?sekre:

 • hogyan v?lasszunk gy?m?lcsf?t
 • hogyan vegy?k figyelembe a term?helyi adotts?gokat
 • mi?rt haszn?lnak a faiskol?k k?l?nb?z? alanyokat
 • mire kell odafigyelni a fajtav?laszt?sn?l
 • mennyi term?s v?rhat? egy-egy gy?m?lcsf?n
 • mennyi gy?m?lcsfa ?ltethet? egy kertbe

A szerz?r?l

?tgyermekes apuka, aki feles?g?vel ?s gyermekeivel 10 ?ve k?lt?z?tt tany?ra. 2017-ben?M?sz?ly Gyula-d?jban r?szes?lt (Kecskem?t v?ros k?t ?vente adom?nyozza a ?kert?szeti?kult?ra hagyom?nyainak ?pol?sa, n?pszer?s?t?se ?s az ismeretterjeszt?s ter?n kifejtett?tev?kenys?g? elismer?sek?nt). Magyarorsz?gon egyed?l?ll? faiskolak?nt szinte?kiz?r?lag a r?gi ?s a t?rt?nelmi gy?m?lcsfa fajt?k gy?jt?je, szapor?t?ja ?s hivatalos?forgalmaz?ja.

Biofaiskola vezet?jek?nt a vegyszerekt?l mentes szapor?t?anyagot ?ll?t el? ?s a?v?s?rl?it is arra buzd?tja, hogy a vegyszerek haszn?lata helyett c?lzott vet?seket,?n?v?nyt?rs?t?sokat hozzanak l?tre. Megfigyel?sek alapj?n hozott n?v?nyv?delmi?beavatkoz?sokat eszk?z?ljenek a kert tulajdonosok. Gyerekkora ?ta az ?desapja?mellett foglalkozott faiskol?val . Napjainkban a ?Nagysz?leink elfeledett r?gi?gy?m?lcsf?inak? szapor?t?s?val foglalkoz? faiskola ?si ?rt?kek ?rz?s?vel ?s a v?s?rl?ik?ig?nyeinek messzemen? bet?lt?s?vel (?rott form?ban ?s az Internet k?n?lta?lehet?s?geken kereszt?l) teljes?ti hivat?s?t.

Kinek aj?nlom a Gy?m?lcsHist?ri?t?

 • mindazoknak, akik v?gynak? kertben ?lni, kert?szkedni
 • akik fontolgatj?k a gy?m?lcsf?k ?ltet?s?t
 • akiknek fontos a vegyszermentes kert?szked?s
 • akiknek nem mindegy milyen min?s?g?
  gy?m?lcs?t tesznek a csal?d asztal?ra
 • akik igazi ?lm?nyekre v?gynak

Mit ny?jt ez a k?nyv?

 • szeml?letm?d v?lt?st a d?nt?sek
  meghozatal?ban
 • gyakorlati cselekv?si tervet az
  elhat?roz?st?l a megval?s?t?sig
 • a fajtav?laszt?s szempontjait
 • az ?ltet?ssel j?r? praktik?kat
 • az els? tennival?k megt?tel?t

Készleten