R?zs?s J?zsef: A szabads?g napjai B?lyban 1956 ?sz

1,020 Ft

Ami ebben a kiadv?nyban, a B?lyi Helyt?rt?neti F?zetek m?sodik darabj?ban olvashat?, nem t?rt?nelem. Vagy csak n?mi kieg?sz?t?ssel az: szem?lyes t?rt?nelem. T?rt?nelem aluln?zetb?l. Helyt?rt?neti jelleg? gondolatsor. Ez?rt senki ne k?rje rajta sz?mon a tacitusi ?harag ?s r?szrehajl?s n?lk?li” m?ltid?z?st. Bevallom, s?t b?szk?n jelentem ki: mindent, amit ?rtam ezen az 56 oldalon, az embersz?v meleg?vel fogalmaztam.
Az els? fejezetben a szabads?g 13 napj?nak b?lyi esem?nyeit pr?b?lom sz?mba venni. Ennek m?dszere saj?ts?gos, ugyanis M?lik L?szl? korabeli kicsiny zsebnapt?r?ban napr?l napra meg?r?k?tette a legf?bb t?rt?n?seket. Ezeket a nagyon t?m?r feljegyz?seket hatvan szemtan?, r?sztvev?, k?zrem?k?d?, csal?dtag ?s lesz?rmazott visszaeml?kez?seivel eg?sz?tettem ki. Az ?j Dun?nt?l c?m? megyei lap egyes cikkeinek, tud?s?t?sainak r?vid r?szlet?t is k?zl?m n?hol, hogy orsz?gos ?sszef?gg?sekben is l?tssz?k a helyi t?rt?n?ssor.
A m?sodik fejezet a b?lyi forradalom vezet? szem?lyis?geinek alakj?t id?zi fel. T?z r?vid ?letrajzr?l van sz?. Egyik?k sem ?l ma m?r. V?gs? nyughely?kr?l f?nyk?p k?sz?lt. Legyen ez az ut?kor valamif?le tiszteletad?sa, kegyelet?nek kifejez?se helyt?rt?neti jelent?s?g? tetteik?rt.

Le?r?s

B?lyi Helyt?rt?neti F?zetek 3.

ISBN 206099492
Kiad?: B?ly V?ros ?nkorm?nyzata
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 56 oldal.
M?ret: 140×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

?jszer? pr?b?lkoz?st val?s?t meg a harmadik fejezet. Az esem?nyekben vezet? szerepet j?tsz?, akkor feln?tt f?rfiak ?letrajza ut?n a feles?gek, a testv?rek, a gyermekek besz?lnek ’56 napjair?l. T?ved?s volna ?ket mell?kszerepl?v? min?s?teni. L?t?k, a csal?dokbon elfoglalt hely?k, a mindennapok gondjaiban val? helyt?ll?suk meg?r?sa n?lk?l nem volna teljes a m?lt megid?z?se. Szerep?k egy?ltal?n nem statisztaszerep.
Az ?rzelemgazdag, a l?rais?got sem n?lk?l?z? vallom?sok ut?n a f?zet s?t?tebb oldalai k?vetkeznek. A K?d?r-rendszer bossz?j?nak t?nyeivel szembes?lhet az Olvas?. V?dak, perek, ?t?letek, megal?z? rend?ri fel?gyeletek tan?s?tj?k, hogy a hatalmukt?l megfosztott, azt?n idegen fegyverek segedelm?vel visszat?r? kommunist?kt?l semmi sem ?llt t?volabb, mint a megbocs?t?s, az igazs?g bel?t?sa, az embers?g. A bossz? enyh?bb form?ja volt, mikor csak sz?mon tartott?k kinek-kinek az ’56-os tev?kenys?g?t. ?ll?s- ?s munkahelykeres?s is sokakra v?rt a forradalom lever?se ut?n. Az esetek t?bbs?g?ben hossz? ideig. N?h?nyan b?rt?nb?ntet?st szenvedtek. K?l?n sz?lok majd a falujukat elhagy?, k?lf?ldre t?vozott ?n. ?disszidensekr?l”.

Készleten