R?zs?s J?zsef: A szeretet le?nyai N?metb?lyban

1,020 Ft

A telep?l?s m?ltj?nak a t?rgyalt korszakra vonatkoz? r?szletes sz?mbav?tel?t m?g senki sem v?gezte el. Van persze j? tanulm?ny, komoly szakdolgozat a helyi ?voda m?ltj?r?l, a telep?l?s egyh?zt?rt?nete ugyancsak rendelkezik ebben a t?mak?rben j? n?h?ny ismertet?ssel, sz?beli eml?kek – b?r egyre cs?kken? mennyis?gben – m?g felid?zhet?k a 21.sz?zad elej?n. De N?meth K?roly pl?b?nos tud?s pontoss?ga, adatainak hiteless?ge ebben a f?zetben f?nyk?pekkel, els? k?zb?l sz?rmaz? ?s m?sodlagos forr?st jelent? visszaeml?kez?sekkel eg?sz?l ki. Rem?lhet?leg ezek egy?tt egy adatgazdag, ugyanakkor olvasm?nyos irom?nyt eredm?nyeznek.
Nem restellj?k megvallani, hogy az alkot?k k?z?l t?bbnek is szem?lyes k?ze van a le?rtakhoz. Igaz, napjainkban idej?tm?ltnak ?s menthetetlen?l konzervat?vnak t?nhetnek sokak sz?m?ra azok az ?rt?kek, amelyeket a n?metb?lyi irgalmas rendi ap?c?k ?s a M?ria-l?nyok vallottak, amelyek szerint ?ltek.
?
Le?r?sIrgalmas n?v?rek ?s M?ria-l?nyok a z?rd?ban, 1882-1950

B?lyi Helyt?rt?neti F?zetek 10.

ISBN 2060994910
Kiad?: B?ly V?ros ?nkorm?nyzata
Megjelen?s: 2009
Nyelv: magyar
Terjedelem: 100 oldal.
M?ret: 140×210 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ha nem hisz is ma m?r benn?k az ifj?s?g, azt mindenkinek el kell ismernie, hogy ennek a telep?l?snek a m?ltj?hoz, m?gpedig v?llalhat? m?ltj?hoz szervesen hozz?tartoznak.
N?metb?lyban a Batthy?ny, illetve Montenuovo csal?d kegyuras?g?nak k?sz?nhet? szinte minden, ami az itt ?l? emberek vall?si, lelki, szakr?lis ?let?t jellemezte a (r?g)m?ltban. A templom, a pl?b?nia ?s a temet? m?r a 18. sz?zadt?l szolg?lja a k?z?ss?get, a k?lv?ria a 19.sz?zad elej?t?l, ?s az ap?caz?rda 1882-t?l. Abban az ?vben Batthy?ny J?lia szellemi v?grendelet?nek eleget t?ve irgalmas rendi n?v?rek telepedtek le a k?zs?gben, ?j fejezet kezd?d?tt N?metb?ly t?rt?net?ben. A hercegi kast?ly ?s a z?rda gy?m?lcs?z? egy?ttm?k?d?se hamarosan nagyszer? k?vetkezm?nyekkel j?rt: a n?v?rek kisded?v?t kezdtek m?k?dtetni, tan?tottak az elemi iskol?ban ?s a M?ria-l?nyok nevel?s?vel, szervez?s?vel vall?si, kultur?lis, az iskol?n messze t?lmutat? pedag?giai tev?kenys?get fejtettek ki a k?zs?gben.

Készleten