S?rk?ny J., Uhl G.: ?elsz?ll a l?lek?? El Kazovszkij ?s bar?tai

2,200 Ft

El Kazovszkij nev?t az absztrakt fest?szet ?s kort?rs m?v?szet legnagyobbjai k?z?tt eml?tik, ?s nemcsak magyar vonatkoz?sban. Leningr?dban sz?letett 1950-ben, majd 15 ?ves kor?t?l Magyarorsz?gon ?lt. Nemcsak ut?nozhatatlan vil?g? m?v?szet?ben, hanem k?lsej?ben, ?lt?zk?d?s?ben ?s ?letm?dj?ban is felt?n?st keltett. A kem?nyebb punk zen?t kedvelte. Mindennapjainak elmaradhatatlan kieg?sz?t?i voltak a csukl?j?n sorakoz? szegecses kark?t?k. Transzszexualit?s?t ny?ltan v?llalta. B?r n?nek sz?letett, nemi szerepe szerint homoszexu?lis f?rfik?nt ?lt, ?s a n?ies f?rfiak ir?nt vonz?dott. Mindez ?rdekes adal?k egy saj?tos m?v?szi felfog?shoz, de nem sz?ks?ges a meg?rt?s?hez. Ahogy maga El Kazovszkij is vallotta, a m?veket ?nmagukban kell ?rtelmezni. ?s val?ban, k?pei egy-egy vil?got alkotnak, melyek azonban egyetlen ?n?ll? mitol?gi?ban futnak ?ssze.
2008 j?lius?ban hunyt el, de m?vei m?g az ?l? m?v?sz alkot?saik?nt forognak az aukci?kon ?s a ki?ll?t?termekben. Val?sz?n?leg az id? m?g keresettebb? teszi a Kossuth-d?jas m?v?szn? munk?it. A p?csi Vasarely M?zeum eml?kki?ll?t?ssal tiszteleg az orosz sz?rmaz?s? magyar fest?n? el?tt. T?bb mag?ngy?jtem?nyb?l ?s m?zeumb?l val? a v?logat?s, mely az El Kazovszkij-k?pek mellett m?s kort?rs alkot?k munk?it is mag?ba foglalja. ?k El Kazovszkij bar?tai – ahogy a ki?ll?t?s c?m?ben is szerepelnek -, akik k?pekkel eml?keznek a mestern?re.
Le?r?sSzerz?k:?S?rk?ny J?zsef ? Uhl Gabriella

ISBN 978?963 9873 02 5
Kiad?: Baranya Megyei M?zeumok Igazgat?s?ga, P?cs
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar / angol
Terjedelem: 56 oldal.
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten