Sashalmi Endre: Az emberi testt?l az ?ram?ig

2,950 Ft

Az ?llam metafor?i ?s formav?ltoz?sai a nyugati kereszt?ny kult?rk?rben 1300-1800

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN?9786155497438
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 294 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A metafor?k haszn?lata az ?llamra els?sorban azzal a probl?m?val van kapcsolatban, amit m?r Kant megfogalmazott, nevezetesen, hogy az emberi ?rz?kel?s ?ltal nem megragadhat? jelens?gr?l van sz?, ez?rt az ?llamot csak szimbolikusan lehet elk?pzelni. Val?ban, az ?llam fizikailag nem ?rz?kelhet? az alattval?k/?llampolg?rok sz?m?ra, azaz nem l?that?, nem tapinthat?. Ahogy Michael Walzer plasztikusan megfogalmazta: Az ?llam l?thatatlan. Meg kell szem?lyes?teni, miel?tt l?that?v? v?lik, szimboliz?lni kell, miel?tt szerethet? lesz, el kell k?pzelni, miel?tt fel lehet fogni. Az ?llammal kapcsolatos mai sz?haszn?lat is j?l mutatja ezt: besz?l?nk ugyanis p?ld?ul ?llami szervekr?l, vagy ennek kapcs?n az ?llamg?pezet m?k?d?s?r?l, de nem tudatosul benn?nk, hogy az els? esetben ?l? szervezetk?nt, teh?t az emberi test mint?j?ra fogjuk fel az ?llamot, m?g a m?sodikban egy mesters?ges alkot?snak tartjuk. Pedig ez azoknak az egym?sra torl?d? metafor?knak a ma is ?l? nyelvi lenyomata, amelyek seg?ts?g?vel a k?z?p- ?s kora ?jkorban az ?llamot ?rtelmezt?k. A k?nyv m?sik nagy t?m?ja az ?llam mint realit?s kialakul?s?nak t?rt?neti ?ttekint?se ?s az egyes szakaszok jellegzetess?geinek bemutat?sa, f?k?nt a nyugat-eur?pai orsz?gok p?ld?j?n. Ennek sor?n a klasszikus nyugat-eur?pai monarchi?k mellett olyan kev?sb? ismert ter?letek is ter?t?kre ker?lnek, mint Skandin?via: t?bbek k?zt az?rt, mivel a 17-18. sz?zadban itt tal?lhatjuk az abszol?t monarchia mintaorsz?g?t, D?ni?t.

…………………………………………………………………………………………………………………………

Endre Sashalmi
From the Human Body to the Clockwork: Metaphors of State and Changes in the Nature of the State in Western Christendom 1300-1800

The use of metaphors for the state is closely related to the problem already expounded by Kant, namely that the state is beyond the organs of human? perception, therefore, it can only be imagined symbolically. Indeed, as Michael Walzer plausibly stated, the state cannot be perceived physically by the subjects/citizens as it cannot be seen or touched: ?The state is invisible; it must be personified before it can be seen, symbolized before it can be loved, imagined before it can be conceived.?? Our everyday phrases used with regard to the state clearly confirm his statement. We routinely speak of the organs of the state, or the operation of the machinery of the state without being aware of the fact that in the first case the state is conceived as a living organism, while in the latter we treat it an artificial creature. This phenomenon is none other than the living imprint of those successive metaphors in our language which once were used to imagine the state in the medieval and the early modern period.
The other main topic of the book is the survey on the historical development of the state, presenting the specific features of the successive phases of its development through examples taken mainly from the history of Western European countries. Besides concentrating on the classical monarchies of Western Europe, the survey lays a great emphasis on territories which are generally much less known, namely the Scandinavian region. One of the main reasons for its inclusion into the analysis is the fact that in the 17th -18th? centuries Denmark was the country in Europe which can be labelled as the model of absolute monarchy.

Készleten