Schmelczer-Poh?nka ?va: A P?csi P?sp?ki K?nyvt?r t?rt?nete (1774-1945)

4,200 Ft

A p?csi p?sp?ki k?nyvt?r t?rt?net?t feldolgoz? monogr?fia szerz?je, Schmelczer-Poh?nka ?va a P?csi Egyetemi K?nyvt?r T?rt?neti Gy?jtem?nyek Oszt?ly?nak vezet?je, aki kutat?si eredm?nyeit az elm?lt csaknem t?z ?vben t?bb pl?num el?tt is bemutatta, sz?mos publik?ci?ja jelent meg a k?nyvgy?jtem?ny m?k?d?s?nek helyt?rt?neti, kult?rt?rt?neti, egyh?zt?rt?neti ?s egyetemt?rt?neti vonatkoz?sair?l. A Klimo K?nyvt?r gazdag t?rt?net?t n?pszer?s?ti oktat?i tev?kenys?ge is a p?csi egyetem magyar ?s t?rt?nelem szakos, valamint nevel?studom?nyi doktorandusz-hallgat?i sz?m?ra. A szerz? sokoldal?, k?zel egy ?vtizede foly? kutat? tev?kenys?g?nek, valamint gazdag ?s szorgalmas k?nyvt?rosi munk?j?nak ?sszegz?s?t tartalmazza a ?Boldog id?k! Amikor az emberi ?rtelem ilyen int?zm?nyekben t?mogat?sra lel. (?) Egyik f?ny gy?jtja a k?vetkez?t.? A p?csi p?sp?ki k?nyvt?r t?rt?nete (1774?1945) c?m? k?nyvt?rt?rt?neti monogr?fia. A k?tet megjelen?s?vel nagyszab?s? forr?sfelt?r? munka fejez?d?tt be, amely mind a k?nyvt?r, mind az egyetem sz?m?ra hi?nyp?tl?, hiszen az ?j eredm?nyek t?kr?ben els?k?nt ny?jt ?tfog? k?pet az egyetemi bibliot?ka el?dj?nek csaknem k?t ?vsz?zados hist?ri?j?r?l. Aj?nlom teh?t a Tisztelt Olvas? figyelm?be a jelen munk?t, amelyb?l betekint?st nyerhet?nk P?cs kult?rt?rt?net?nek 18?20. sz?zadi szerepv?llal?saiba, Magyarorsz?g els? nagy nyilv?nos k?nyvt?r?nak sz?nes t?rt?nelm?be, ?llom?ny?nak ?s szem?lyzeti viszonyainak alakul?s?ba, a bibliot?ka ?p?leteinek funkci?beli v?ltoz?saiba, k?l?ngy?jtem?nyeinek ?sszet?tel?be, tov?bb? gy?jtem?ny?nek k?l?nleges k?teteibe. Fischern? D?rdai ?gnes egyetemi tan?r, f?igazgat?, P?csi Tudom?nyegyetem Egyetemi K?nyvt?r
Le?r?s“Boldog id?k! Amikor az emberi ?rtelem ilyen int?zm?nyekben t?mogat?sra lel. (?) Egyik f?ny gy?jtja a k?vetkez?t.”

ISBN 9789635181894
Kiad?: PTE Egyetemi K?nyvt?r
Megjelen?s: 2013
Nyelv: magyar
Terjedelem: 370 o.
M?ret: 168×238 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

Készleten