Schmidt P?l ? S?le Tam?s: Az irgalmasok p?csi k?rh?z?nak hist?ri?ja

2,800 Ft

Isten?nk gondvisel? j?s?g?b?l ?s Krautzack J?nos alap?tv?ny?b?l indult az Istenes Szent J?nost?l alap?tott Beteg?pol? Irgalmasrend p?csi m?k?d?se. Id?zek az alap?tv?ny sz?veg?b?l: ?Az Ur nev?ben! Alul?rott jelen soraim rendj?n kinyilatkoztatom: Hogy ?n a sze- l?ny betegek… ir?nti r?szv?tt?l ind?ttatva, saj?t j?sz?ntamb?l huszon?tezer r?nusi forintot Istenes Szent J?nos szerzetesei?nek… ?r?k ?s visszavonhatatlan adom?nyoz?ssal… hagyom??nyoztam P?csett, 1796. j?nius 25-?n Krautzack J?nos Gy?rgy t??m?r ?s moln?r.”
211 ?v telt el az?ta. A m?l? ?vtizedek alatt sok fordulat volt a gy?gy??t?s, a beteg?pol?s, a j?akarat? ?s emberszeretetre t?rekv? eg?szs?g??gyben. Az elm?lt t?bb mint k?t ?vsz?zad, de k?l?n?sk?ppen a leg?ut?bbi ?vtizedek t?rt?n?seir?l k?v?n ?ttekint? k?pet ny?jtani ez a k?nyv. Ezek neh?z id?k voltak, nem csak az Irgalmasrendnek, ha?nem minden p?csi lakosnak ?s minden magyar embernek. A j? Is?ten ut?n mindazoknak k?sz?netet mondok, akik a saj?t lehet?s?ge?iken bel?l dolgoztak ?s k?zd?ttek az ember testi ?s lelki eg?szs?g???rt. A tudom?ny ?s a technika nagy l?p?seket tett el?re az eg?szs?g ?s a gy?gy?t?s ter?let?n is. A mi ?p?let?nkben a P?csi Orvostudom??nyi Egyetem ?ld?sos munk?ja r?v?n ?lt tov?bb a gy?gy?t?s tudom??nya ?s gyakorlata. Egy korszak lez?r?s?hoz ?rkezt?nk, amely a to?v?bbfolytat?s ?j lend?let?vel n?z el?re.
Le?r?sSzerz?k: Schmidt P?l ? S?le Tam?s

ISBN 978?963 87420 3 2
Kiad?: H?zmester ?98 Kft.
Megjelen?s: 2007
Nyelv: magyar
Terjedelem: 298 o.
M?ret: 140×197 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten