Sed intelligere

3,500 Ft

Tanulm?nyok a hatvan?t ?ves Gyarmati Gy?rgy tisztelet?re

szerkeszt?k: Slachta Krisztina, B?nkuti G?bor, Vony? J?zsef

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497926
M?ret: 170×240 mm
Terjedelem: 395 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, visszahajl? f?llel

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

A magyar tudom?nyoss?gban az 1945 ut?ni magyar t?rt?nelem megker?lhetetlen ?s sokat id?zett kutat?j?nak sz?m?t, aki t?m?it nemzetk?zi ?sszef?gg?srendszer?kben, ?sszetetts?g?kben l?ttatja. Meghat?roz? szerepe volt ?s van abban, hogy a kommunista diktat?ra int?zm?nyes?l?s?nek, k?l?n?sen a politikai rend?rs?g m?k?d?s?nek sz?mos aspektus?t ma m?r tudom?nyos megalapozotts?ggal t?rj?k fel, ahogy abban is, hogy Bib? Istv?n ? els?sorban k?zigazgat?si t?rgy? ? munk?ss?g?t ?jra a tudom?nyos diskurzusba emelte. A R?kosi-korszakr?l sz?l? nagymonogr?fi?ja a korszak m?rt?kad? szint?zise,? ami a mester-
elbesz?l?k sor?ba helyezi ?t. De saj?t tudom?nyos eredm?nyein?l, azok elismer?s?n?l mindig is fontosabb volt sz?m?ra egy hallgat?, egy doktorandusz, egy koll?ga, vagy az ?rdekl?d? k?z?ns?g P?csett, Szegeden, Kolozsv?rott vagy m?sutt…

Jelen tanulm?nyk?tet a tan?tv?nyok, p?lyat?rsak, koll?g?k tisztelg?se a 2016-ban 65 ?ves Gyarmati Gy?rgy el?tt.

Készleten