Seress ?kos: A Veszedelem sz?nh?zai. Az amerikai dr?ma a hidegh?bor? alatt

2,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 9786155497735
M?ret: 130×200 mm
Terjedelem: 234 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Amerika ?llampolg?rai az 1950-es, 1960-as ?vekben sokkal vesz?lyesebb helynek l?tt?k orsz?gukat, mint amilyen az val?j?ban volt. Politikusok, k?z?l?k legink?bb Joseph McCarthy szen?tor, sikeresen hitett?k el a v?laszt?kkal, hogy a V?r?s Veszedelem m?r besziv?rgott az orsz?g hat?rain bel?lre. A szovjetek teh?t ott voltak ? a sp?jzt?l kezdve a korm?nyig ? mindenhol, McCarthy pedig szem?lyes feladat?nak ?rezte, hogy orsz?g?t megtiszt?tsa az idegenekt?l ?s az ?ket t?mogat? ?rul?kt?l. Mindemellett, a V?r?s?k elleni harc jegy?ben egy m?sik kamp?ny is indult, m?gpedig a ?kommunist?kn?l is rosszabb?, a nemzet eg?szs?g?t ?alapvet?en vesz?lyeztet?? homoszexu?lisok ellen; a Levendula Veszedelem (Lavender Scare) id?szak?ban a melegek ?gy egyenesen ?nemzetbiztons?gi kock?zatt?? v?ltak. E tanulm?nyk?tet olyan dr?m?k elemz?s?t tartalmazza, amelyek valamilyen form?ban reflekt?lnak a V?r?s- ?s Levendula Veszedelemmel kapcsolatos politikai diskurzusra. A k?nyv ?h?sei? ?gy az
amerikai dr?mairodalom kiemelked? alakjai: Arthur Miller, Tennessee Williams ?s a 2016-ban elhunyt Edward Albee. E h?rom ?r? legismertebb m?vei (mint p?ld?ul a Salemi boszork?nyok, a Macska a forr? b?dogtet?n ?s a Nem f?l?nk a farkast?l) ?rtelmezhet?ek a politikai kontextus fel?l (legyen sz? ak?r a kirekeszt?s probl?m?j?r?l), vagy a korszakra jellemz? ? a csal?ddal ?s a nemi szerepekkel, illetve mag?val a szexualit?ssal is kapcsolatos ? sztereot?pi?kr?l. A Veszedelem sz?nh?zai kitekint?s egy zavaros, f?bi?kkal teli korszakra, illetve arra, hogy a sz?nh?z mik?nt tud reag?lni egyes t?rsadalmi probl?m?kra.

Készleten