Sud?r Bal?zs: P?cs 1663-ban

1,250 Ft

Evlia cselebi ?tle?r?sa a magyar ford?t?s megjelen?se, 1904 illetve 1908 ?ta tartja izgalomban a helyt?rt?n?szeket. Hi?ba ?sta al? hiteless?g?t Szekf? Gyula vitriolos ? sokszor igaztalan ? kritik?ja, hi?ba der?lt ki, hogy Kar?cson Imre remek ford?t?sa ?nhib?j?n k?v?l sokszor hi?nyos, a kutat?k ?jra ?s ?jra fel?t?tt?k a k?teteket. Nem is igen tehettek m?st: Magyarorsz?g jelent?s r?sz?r?l a t?r?k utaz? k?z?lt el?sz?r b?s?ges, apr? r?szletekre is kiterjed? le?r?st. R?ad?sul az am?gy is forr?sszeg?ny t?r?k kori fejezetekhez igen j?l j?tt Evlia sz?nes, keleties fogalmaz?sa, mely gyakran rendk?v?l j?nak ?s pontosnak bizonyult. M?sr?szt a kisebb-nagyobb ford?t?si pontatlans?gok, sz?veghi?nyok sok felesleges fejt?r?sre adtak okot, gyakran vitt?k f?lre a kutat?sokat. Az elm?lt 15 ?vben sorra jelentek meg a Szej?hatn?m?nak, azaz az Utaz?sok k?nyv?nek ? imm?ron az autogr?fnak tekinthet?, vagy ahhoz k?zeli k?ziratok alapj?n k?sz?lt ? ?tiratai, melyek lehet?s?get teremtettek a magyar ford?t?s ellen?rz?s?re. Egy?ttal vil?goss? v?lt az is, hogy a muszlim m?vel?d?st?rt?neti h?tt?r ismerete n?lk?l a sz?veg gyakran ?rthetetlen vagy legal?bbis f?lre?rthet?. Ez?rt hat?roztam ?gy, hogy k?s?rletet teszek egyetlen telep?l?s le?r?s?nak ?jraford?t?s?ra ?s a sz?veg lehet? legalaposabb feldolgoz?s?ra: igyekeztem minden magyar?zand?t ?s magyar?zhat?t megvil?g?tani. A v?geredm?ny saj?t magam sz?m?ra is meglep? lett: a magyar?zatok Evlia sz?veg?nek h?t-, nyolcszoros?ra r?gtak. Mindek?zben persze sz?mos apr?s?gra f?ny der?lt, els?sorban arra, hogy Evlia sokkal tudatosabb szerz?, mint ahogy eddig gondoltuk: a feleslegesnek t?n? keleti sz?vir?gok gyakran t?nyleges jelent?st, t?bbletinform?ci?t hordoznak. Rem?lem, hogy munk?m r?vil?g?t az ?tle?r?s m?lys?geire, m?g kiakn?zand? lehet?s?geire, s ez?ltal ?jabb inform?ci?kat nyerhet?nk a h?dolt Magyarorsz?g ? sok esetben csak Evlia cselebi ?ltal meg?r?k?tett ? vil?g?r?l.

Készleten