Suhajda B?la: A szabads?g gyermekei

3,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
??????????????????????????????????????
ISBN 978 963 4670 45 2
Terjedelem: 188 oldal
M?ret: 168?238 mm
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt
Bolti ?r: 3500 Ft

Ismertet?
??????????????????????????????????????

A szabads?g gyermekei – egy csal?d viszontags?gainak ?s boldogul?s?nak lebilincsel? t?rt?nete

?Bill Suhayda (Suhajda B?la) ?s csal?dja j? k?r?lm?nyek k?z?tt ?s boldogan ?l az Egyes?lt ?llamokban. Ez a j?s?g, b?s?g ?s szabads?g azonban csak annak k?sz?nhet?, hogy a sz?lei annak idej?n kitart?an ?s vasakarattal ragaszkodtak ahhoz, hogy ez ?gy legyen.
A szabads?g gyermekei a m?sodik vil?gh?bor?t k?vet? szovjet megsz?ll?s idej?n kirobbant magyar szabads?gharcot k?vet? megtorl?sok el?l kiv?ndorl? magyar csal?d t?rt?nete. Azokra, akik akkoriban megpr?b?lt?k illeg?lisan elhagyni Magyarorsz?got sokszor hal?lb?ntet?s v?rt, mert ?rul?nak tekintett?k ?ket.
A fesz?lts?ggel teli, fordulatos, igaz t?rt?net v?gigk?veti a menek?l?k ?let?t eg?szen addig, am?g eljutnak Amerik?ba, majd siker?l gy?keret verni?k a Chicag?hoz k?zeli Auror?ban.
A k?tet v?g?n tal?lhat? ?letrajzi kieg?sz?t?sek bepillant?st engednek a csal?d ?s legk?zelebbi bar?taik egykori ?s jelenlegi ?let?be.
A szabads?g gyermekei lebilincsel? csal?dt?rt?net, de kiv?l? p?ld?zata annak is, hogy mekkora k?l?nbs?gek mutatkoznak a szabads?gban, illetve a k?m?letlen megtorl? kommunista elnyom?s k?zepette ?l? emberek ?lete k?z?tt. A k?tet lapjait forgatva ?t?lhetj?k, hogy milyen lehetett az ?let a m?sodik vil?gh?bor?t k?vet?en a szovjetek ?ltal megsz?llt Magyarorsz?gon. Az olvas?k valamennyi gener?ci?ja rengeteg ?rdekess?get ?s tanuls?got tal?l a k?nyvben.
Matthew Brennan ?r?, a Matthew L. Brennan Freelance Writing c?g vezet?je

A szerz?r?l

Suhajda B?la (Bill Suhayda) 1949-ben sz?letett Magyarorsz?gon, de ?lete nagy r?sz?t az Egyes?lt ?llamokban ?lte le. Jelenleg nyugd?jas, de tov?bbra is akt?van r?szt vesz az ifj?s?g nevel?s?ben a Chicag?hoz k?zeli Sugar Grove-ban, ahol jelenleg is ?l a feles?g?vel, Brend?val. B?la kiv?l?an besz?l magyarul, b?szke gy?kereire, ?s rendszeresen hazal?togat Magyarorsz?gra.

 

 

 

Készleten