Surj?n Mikl?s: P?cs bibliogr?fi?ja 1960?2005

3,000 Ft

A Surj?n Mikl?s ?s munkat?rsai ?ltal k?sz?tett bibliogr?fiai k?tet 1960 ?s 2005 k?z?tt megjelent valamennyi fontos szakmai publik?ci? (k?nyvek, dokumentumok, tanulm?nyok, t?rk?pek, stb.) k?nyv?szeti adatait tartalmazza, amely P?cs ?let?nek legk?l?nb?z?bb fontos ter?leteir?l (gazdas?g, t?rsadalom, politika, oktat?s, eg?szs?g?gy, kult?ra, ipar, stb.) ad le?r?st mintegy 7500 bibliogr?fiai t?telben.A P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny gondoz?s?ban megjelent k?nyv fontos seg?t?je lehet a v?ros m?ltj?t megismerni k?v?n? kutat?k ?s laikusok, k?l?nb?z? ter?letek szakemberei ?s az iskol?k sz?m?ra egyar?nt.
Le?r?sF?munkat?rs:?Kerekes Imre

ISBN 978-963-87277-2-5
Kiad?: P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2008
Nyelv: magyar
Terjedelem: 608 oldal
M?ret: 170×245 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s, c?rnaf?z?tt

 

Tartalom

BEVEZET?S
7
?
?
A V?ROSR?L ?LTAL?BAN
11
V?ROSLE?R?SOK
11
Eur?pa Kultur?lis F?v?rosa
13
?tikalauzok ? v?roskalauzok
14
Fot?albumok
17
Kalend?riumok
18
V?ROST?RT?NET
18
Sopianae, a r?mai kori P?cs
19
A k?z?pkori P?cs
20
A t?r?k h?dolts?g kora
21
P?cs visszav?tele
22
P?cs visszav?tel?t?l a szabad kir?lyi v?ross? v?l?sig
23
P?cs szabad kir?lyi v?ros. A szabads?glev?l
23
1780-t?l a polg?ri forradalomig
24
Az 1848-1849. ?vi forradalom ?s szabads?gharc
25
P?cs a dualizmus id?szak?ban
26
P?cs az I. vil?gh?bor? ?veiben
26
Katonai felkel?s 1918-ban
27
Szerb megsz?ll?s (1918?1921)
27
P?cs a m?sodik vil?gh?bor? idej?n
28
1945-t?l 1956-ig
29
Az 1956. ?vi forradalom
30
R?G?SZET
30
?skori r?g?szet
31
R?mai kori, ?kereszt?ny r?g?szet
31
Vil?g?r?ks?g
37
N?pv?ndorl?s kori r?g?szet
38
Az ?rp?d-kor ?s a k?s? k?z?pkor r?g?szete
39
H?dolts?g kori r?g?szet
42
V?ROSK?P
43
V?rosr?szek
43
Utc?k, terek
44
K?lter?letek
45
Utcanevek, n?vjegyz?kek
46
Parkok. Z?ldfel?letek
46
Vid?mpark. Mecseki Kult?rpark
47
J?tsz?terek
47
SZOBROK
48
Eml?km?vek. Eml?kt?bl?k
50
M?EML?KV?DELEM
51
?P?T?SZET
54
?p?t?szett?rt?net
54
V?r. V?rosfal
57
Egyh?zi ?p?letek
58
K?z?p?letek
64
Eg?szs?g?gyi ?p?letek
65
P?nzint?zetek ?p?letei
67
Oktat?si ?p?letek
67
M?vel?d?si ?p?letek
69
Sz?nh?z?p?let
70
Ipari ?s mez?gazdas?gi ?p?letek
70
K?zleked?si-, h?rk?zl?si-, posta?p?letek
71
Vend?gl?t?ipari, kereskedelmi ?s idegenforgalmi ?p?letek
72
Kereskedelmi ?p?letek
73
Katonai ?p?letek
74
Lak??p?letek
74
?p?t?ipar

Készleten