Szak?ly Ferenc ? Vony? J?zsef (szerk.): P?cs a h?dolts?g kor?ban

3,800 Ft

Tanulm?nyok

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………
ISBN 978 615 5181 58 0
Kiad?: Kronosz Kiad? ? P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny
Megjelen?s: 2012
Nyelv: magyar
Terjedelem: 384 oldal
M?ret: 160×240 mm

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

A kiadv?ny az 1999-ben, a P?cs T?rt?nete Alap?tv?ny kiad?s?ban megjelent P?cs a t?r?kkorban (Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 7.) c?m? nagysiker? tanulm?nyk?tet m?sodik, b?v?tett kiad?sa. A tanulm?nyok (?jra)k?zl?s?nek kiemelked? jelent?s?ge volt ?s van a P?cs t?rt?net?t felt?r? kutat?sokban. Az eredeti k?tet ?vekkel ezel?tt elfogyott, mik?zben v?ltozatlan ?rdekl?d?s mutatkozott ir?nta. Ezt az ?rdekl?d?st tartotta ?bren k?t ?jabb, a k?nyv, egyr?szt Varga Szabolcs n?pszer? kismonogr?fi?ja (?rem kertje. P?cs t?rt?nete a h?dolts?g kor?ban, 1526?1686), m?sr?szt Hegyi Kl?ra forr?sk?zl?se (T?r?k forr?sok P?cs 16. sz?zadi t?rt?net?hez), melyben isztambuli lev?lt?rak anyag?nak P?csre vonatkoz? r?szleteit adta k?zre a szerz?. Ez tette indokoltt? az ism?telt, a Tanulm?nyok k?s?bbi k?teteiben megjelent ?jabb h?rom ?rtekez?ssel b?v?tett kiad?st. A k?tetben olvashat? tanulm?nyok az adott r?szt?ma legfelk?sz?ltebb kutat?inak (Szak?ly Ferenc, Sud?r Bal?zs, D?vid G?za, Fodor P?l, Hegyi Kl?ra, Bal?zs Mih?ly, G. Et?nyi D?ra, Szita L?szl?, Moln?r Antal, Tim?r Gy?rgy, Varga Szabolcs) szakmailag megalapozott, id?t?ll? munk?i, amelyek ma is ?rv?nyes ismereteket, ?rt?kel?seket tartalmaznak.

Tartalom
…………………………………………………………………………………………………………………………

Table of Contents5
Inhalt7
A k?tet szerz?i8
El?sz?9
El?sz? a P?cs a t?r?kkorban. Tanulm?nyok P?cs t?rt?net?b?l 7. c?m? k?tethez13
TANULM?NYOK17
Szak?ly Ferenc: A d?l-dun?nt?li hadsz?nt?r 1526?154317
Varga Szabolcs: P?cs kapcsolata a Dr?v?n t?li ter?letekkel a 16. sz?zad els? fel?ben54
Sud?r Bal?zs: Megjegyz?sek a p?csi dzs?mik t?rt?net?hez74
D?vid G?za: Moh?cs?P?cs 16. sz?zadi b?gjei85
Hegyi Kl?ra: P?cs t?r?k katonas?ga124
Fodor P?l: Egy p?csi sz?rmaz?s? t?r?k t?rt?net?r?: Ibrahim Pecsevi142
Tim?r Gy?rgy: A p?csi c?mzetes (v?lasztott) p?sp?k?k birtokmeg?rz? t?rekv?sei a h?dolts?g idej?n169
Moln?r Antal: Jezsuit?k a h?dolt P?csett (1612?1686)208
Bal?zs Mih?ly: A szek?r ?s az ?k?r. Adal?k a baranyai antitrinitarizmus t?rt?net?hez310
Sud?r Bal?zs: A h?dolt P?cs t?rt?net?hez328
G. Et?nyi N?ra: P?cs 1664. ?vi ostrom?nak nemzetk?zi visszhangja341
Szita L?szl?: P?cs ?s r?gi?j?nak felszabadul?sa a t?r?k megsz?ll?s al?l

Készleten