Szak?ly S?ndor: A ?2. vkf. oszt?ly – Tanulm?nyok a magyar katonai h?rszerz?s ?s k?melh?r?t?s t?rt?net?b?l 1918?1945

3,000 Ft

“A ?m. kir. honv?d vez?rkar f?n?ke 2. oszt?ly.
(2. vkf. oszt.)

I.?Al?rendel?s ?s szolg?lati viszony.

Kett?s al?rendelts?g? oszt?ly. ?ltal?ban minden tekintetben a hdm. csf. ?s a vkf. h. ?j?n a vkf-?nek van al?rendelve, kiv?ve a volt HM Eln?ks?g B. oszt. ?gyk?r?t, melyben a HM helyettes?hez tartozik.

II.??gyk?r ?s feladatok.

Itt a HM. hat?sk?r?be tartoz? ?gyek elhagy?s?val csak a vkf-?nek hat?sk?r?be tartoz? ?gyk?r v?tetett fel, melyet valamennyi vkf., HM. ?s tekintetbej?v? polg?ri szervvel egy?ttm?k?d?sben v?gez.

?ltal?ban.

Idegen ?llamok haderej?nek, katonapolitikai viszonyinak ?s h?bor?s teljes?t?k?pess?g?nek nyilv?ntart?sa azzal a c?llal, hogy a vezet?s tervez?seihez ?s elhat?roz?saihoz alapot szolg?ltasson.
A h?rszerz? szolg?lat vezet?se. K?l?n?s harcelj?r?ssal kapcsolatos munk?latok vezet?se.
K?melh?r?t?s ?s szabot?zselh?r?t?s.
Rejtjelszolg?lat.
Katonai attach?k szolg?lat?nak ir?ny?tsa.”

Szolg?lati Utas?t?s a m. kir. honv?d vez?rkar f?n?k?nek helyettese, a vkf. csoportf?n?kei, oszt?lyai ?s egy?b szervei sz?m?ra.
Budapest, 1942.

Készleten