Szakmai ?let?t-lapozgat? VI. V?logat?s Bern?th J?zsef ?r?saib?l

2,000 Ft

K?nyv?szeti adatok:

ISBN 978-963-467-008-7
M?ret: 148×210 mm
Terjedelem: 98 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

A k?tet hat t?telben k?s?rletet tesz azoknak a j?l megragadhat? entit?soknak az egybegy?jt?s?re, amelyek Bern?th J?zsef pedag?giai, kutat?i, szak?r?i munk?ss?g?nak pill?rei, s amelyek k?l?n?s aktualit?ssal b?rnak napjainkra n?zve.?1) A tanul?k ?nm?vel?sre nevel?se. Egy k?s?rlet tapasztalatai.?Kulcsszavak: aktualit?s, k?s?rletez?s, ?nm?vel?, ?nk?pz? be?ll?t?d?s ?s k?pess?gek fejleszt?se. 2)?Az ?n?ll? tanul?s felt?telei ?s lehet?s?gei. Vizsg?lat egy k?s?rletez? gimn?ziumban.?H?v?szavak: egy?ttm?k?d?s ?s ?n?ll? tanul?s. K?l?n?s fontoss?got nyernek ezek a felvet?sek az e-tanul?s, az online t?rben, a digit?lis ?llampolg?rs?gban eligazod?s korszak?ban. 3)?K?zoktat?stan.?Kulcskifejez?sek: es?ly ?s komplex szeml?letm?d. 4)?Az iskol?k szakmai fejleszt?se.?A k?z?ppontban: a pedag?gus szakma meg?j?t?sa. 5)?Szentl?rinc j?v?be mutat? ?rt?kei.?Bern?th J?zsef mint kulcsk?rd?seket fogalmazza meg alapvet?seit. 6)?F?nyes szell?k. A n?pi koll?giumokr?l.?Ma is s?rget? a (hi?nyz?) nem virtu?lis, szakmai m?helyek, k?z?ss?gek ?jraform?l?sa. Bern?th J?zsef szak?r?saiban felvet, majd nyitva hagy k?rd?seket. Felvet?s?kkel egyidej?leg ? mint kutat? ? a k?vetkez? ?vtizedekre is kihat?an tematiz?lja a pedag?gi?t. (R?szlet Mr?zik Julianna lektori v?lem?ny?b?l)

Készleten