Szakmai ?let?t-lapozgat? VII. G?sp?r L?szl? eml?kk?tet

2,000 Ft

K?nyv?szeti adatok:

ISBN 978-963-467-009-4
M?ret: 148×210 mm
Terjedelem: 134 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

A?Dr. G?sp?r L?szl? Eml?k?v 2017?keret?ben az id?n orsz?gszerte sz?mos rendezv?nyen ?s publik?ci?ban eml?keznek meg a jeles pedag?giai gondolkod? 80. sz?let?snapj?r?l. A k?tet is ebbe a sorba illik, b?r val?j?ban nem csak ehhez a kerek ?vfordul?hoz, hanem b?rmely id?pillanathoz kapcsolhat?an aktu?lis a neves pedag?giai rendszeralkot? ?s iskolameg?j?t? ?letm?v?nek az ?ttekint?se. A P?csi Egyetem, P?cs ?s Szentl?rinc v?rosa, t?gabban Baranya megye k?l?n?sen fontos helysz?n munk?ss?ga szempontj?b?l, hiszen G?sp?r L?szl? gazdag ?lete sok ponton ide k?t?d?tt. Itt, Magyarorsz?g e sz?kebb d?li szeglet?ben tudott orsz?gos ?rdekl?d?st ?s elismer?st kiv?lt?, m?ig tart?an hat? kutat?i ?s fejleszt? munk?t v?gezni. A k?nyv G?sp?r L?szl? pedag?giai ?r?saib?l ny?jt r?szleteket ?s teljes cikkeket, ezeket eg?sz?ti ki m?vei ?s a r?la sz?l? ?r?sok gondosan ?ssze?ll?tott bibliogr?fi?ja. Az eml?kk?tet G?sp?r L?szl?t?l id?rendi sorban id?z olyan ?r?sokat, amelyek nem csup?n szakmai ?let?tja egy-egy fontos ?llom?sait t?kr?zik vissza, hanem jelzik munk?ss?ga, gondolatai kiteljesed?s?t, elm?ly?l?s?t is. (R?szlet Ambrusn? K?ri Katalin lektori v?lem?ny?b?l)

Készleten