Szathm?ri Pap K?roly erd?lyi orsz?ggy?l?si arck?pcsarnoka 1842

4,200 Ft

Kolozsv?r f?tere a 19. sz?zad derek?n ? Veress Ferenc felv?tele
M?g nem is besz?ltem r?la az olvas?nak, mif?le hely voltak?pp Kolozsv?r. Sz?p kis v?ros a Szamos v?lgy?ben, minden oldalr?l hegyekkel k?r?lv?ve, lehet vagy huszon?tezer lakosa. Hatalmas t?r k?r? ?p?lt, k?zep?n sz?p, r?gi g?tikus katedr?lissal. Szinte minden utca ebb?l indul ki der?ksz?gben. (…) A r?gi falak, v?roskapuk ?s tornyoknak legt?bbje, melyek valaha a v?rost v?delmezt?k, m?ig is ?ll, s?t, azt hiszem, n?melyik kaput m?g ma is bez?rj?k ?jszak?ra. (…) A t?r egyik oldal?n ?ll az ?rs?g h?za, minden nap, pontban d?lel?tt tizenegykor, f?mdobok rettenetes perg?s?re felvonulnak a magyar gr?n?tosok, s ami azt illeti, igen csak j?v?g?s? leg?nyek, sz?k k?k nadr?gjukban, durva sz?v?s? k?peny?kben ?s medveb?r kucsm?jukban, f?l ?ra hosszat ott fagyoskodnak, m?g v?get nem ?r az ?rs?gv?lt?st jelent? titokzatos cerem?nia.
John Paget (1839)

Készleten