Szem?lyis?g ?s t?rt?nelem – A t?rt?nelmi szem?lyis

4,950 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

T?rskiad?: Magyar T?rt?nelmi T?rsulat, ?BTL
Megjelen?s: 2017
ISBN 9789634670063
M?ret: 155×230 mm
Terjedelem: 560 oldal
K?t?s: karton?lt, ragaszt?k?t?tt, f?les

Ismertet?
…………………………………………………………………………………………………………………………

Napjainkban ism?t ? a t?rt?nelem sor?n kor?ntsem el?sz?r ? renesz?nsz?t ?li a t?rt?neti biogr?fia. Aligha van olyan t?rt?neti m?faj, amely jobban ?rdekli a nagyk?z?ns?get, mint az ?letrajz. M?sr?szt sz?mos t?rt?n?sz is sz?vesen ?ldoz id?t, energi?t egy-egy kiemelked? vagy ?ppen a f? folyamatokat a h?tt?rb?l befoly?sol? szem?lyis?g p?lyak?p?nek ?s azt megalapoz?, befoly?sol? ?letk?r?lm?nyeinek, az ?t ?rt hat?soknak a felt?r?s?ra, illetve annak bemutat?sra, milyen hat?st gyakorolt ? egy orsz?g vagy csak egy r?sz?nek t?rsadalm?ra, politikai, kultur?lis ?let?re. A k?nyvkiad?k pedig ? szakmai ?s ?zleti szempontokt?l is vez?relve ? sz?vesen adj?k ki az ?jabb ?s ?jabb biogr?fi?kat. Ha csak a rendszerv?lt?s ?ta megjelent term?sb?l mer?ten?nk, ?s kiz?r?lag a magyar t?rt?nelem jelent?s alakjait bemutat? egyedi kiadv?nyokat venn?nk sz?mba, oldalakat t?ltene meg a bibliogr?fiai felsorol?s. Ezek mellett ?rdekes ?s szakmailag fontos sorozatokban megjelent k?teteket is k?zbe vehet az olvas?, melyek egyes, a t?rt?nelem ir?nt ?rdekl?d? sz?les k?z?ns?gnek sz?nt k?teteit az adott szem?lyis?g ?let?t, politikai p?ly?j?t kutat? szakemberek ?rt?k ? n?pszer? form?ban, de tudom?nyos ig?nnyel. A t?rt?neti biogr?fi?k ir?nti sokr?t? ?rdekl?d?s k?sztette a Magyar T?rt?nelmi T?rsulatot ?s annak D?l-dun?nt?li Csoportj?t, valamint az ?llambiztons?gi Szolg?latok Lev?lt?r?t ?s a p?csi Kronosz Kiad?t arra, hogy konferenci?t szervezzen az ?letrajz?r?s elm?leti ?s m?dszertani k?rd?seir?l. A rendez?k azzal a sz?nd?kkal szervezt?k meg a rendezv?nyt, hogy ezzel m?dszertani seg?ts?get ny?jtsanak azoknak, akik t?rt?neti biogr?fia ?r?s?ra v?llalkoznak. A k?tetet, melyet a tisztelt Olvas? kez?ben tart, e konferencia el?ad?sai nyom?n k?sz?lt tanulm?nyokat tartalmazza. A 25 munka k?t nagyobb tematikus egys?gre bonthat?. Az els?ben ?t, elm?leti ?s ?ltal?nos m?dszertani k?rd?seket t?rgyal? munka kapott helyet, m?g a tov?bbi 20 ?r?s k?l?nb?z? t?rt?neti szem?lyis?gek ?letrajza, p?lyak?pe meg?r?s?nak metodikai lehet?s?geit ?s probl?m?it taglalja. Rem?lj?k, a k?z?lt tanulm?nyok nemcsak ?szt?nz?st adnak a magyar vagy egyetemes t?rt?nelem tov?bbi szerepl?i biogr?fi?j?nak meg?r?s?ra, hanem azok megalkot?i m?dszertani t?mpontokat, seg?ts?get is kapnak ?ltaluk. B?zunk benne, hogy szerz?ink ?r?sait egyar?nt haszonnal forgathatj?k ?letrajz?r?sra v?llalkoz? t?rt?n?szek ?s pszichobiogr?fusok, s nem kev?sb? az izgalmas t?rt?neti szem?lyis?gekr?l sz?vesen olvas? laikusok.

Készleten