Sz?n?szky M?ria: Szepesy Ign?c kultur?lis ?s k?nyvt?rfejleszt? tev?kenys?ge

2,500 Ft

Szepesy Ign?c ?lete folyam?n szerte?gaz? tev?kenys?get v?gzett, mint f?pap, mint magyar m?gn?s ?s magyar tud?s. ?lete, kultur?lis tev?kenys?ge P?cs v?ros kultur?lis fejl?d?s?nek szerves r?sze, ez?rt ennek a folyamat?ba illeszkedik. Szepesy munk?ss?g?nak t?rgyal?sa el?tt teh?t sz?ks?ges a v?ros kultur?lis ?let?nek t?rt?neti ?ttekint?se. A dolgozat Szepesy ?let?t, m?k?d?s?t sz?let?s?t?l hal?l?ig v?gigk?veti. P?csre ker?l?se el?tti tev?kenys?g?r?l f?leg az ?letrajzi fejezetben esik sz?. Arra t?rekedtem, hogy a p?sp?k teljes egy?nis?ge kibontakozz?k el?tt?nk, de ?ttekint?st kapjunk a korr?l is, melyben ?lt. Az ?ltala l?trehozott int?zm?nyek k?z?l kiemelt jelent?s?g? a nyomda Mivel ennek t?rt?nete kev?ss? ismert, ez?rt r?szletesen foglalkozom vele. A nyomda t?rt?net?t 1849-ig k?vetj?k nyomon, mert eddig m?k?d?tt itt a m?g Szepesy ?ltal szerz?dtetett els? faktor. A z?r? fejezetben r?viden sz?lok a Lyceum alap?tv?ny int?zm?nyeinek tov?bbi ?let?r?l, mai helyzet?r?l is, ezzel is ?rz?keltetve a Szepesy ?ltal l?trehozott int?zm?nyek tart?s fennmarad?s?t ?s nagy jelent?s?g?t.

Le?r?s

Sz?n?szky M?ria: Szepesy Ign?c kultur?lis ?s k?nyvt?rfejleszt? tev?kenys?ge

Kiad?: PTE Egyetemi K?nyvt?r
ISBN 9789636421005
Megjelen?s: 2006
Nyelv: magyar
Terjedelem: 188 oldal
M?ret: 160×240 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Készleten