Szendr?di Gy?z?: ?jpog?nyok

3,500 Ft

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 963 467 052 0
Megjelen?s: 2020
Nyelv: magyar
Terjedelem: 194 o.
M?ret: 130 x 205 mm
K?t?sm?d: kem?nyt?bl?s


Ismertet?

…………………………………………………………………………………………………………………………

?Gyerekek ?s bolondok mondj?k meg az igazs?got.? Erre a j?l ismert sz?ll?ig?re kell gondolnunk, amikor a k?nyvben ?jpog?nyok kifejez?ssel illetett figur?k vil?gn?zeti be?ll?t?dott-s?g?r?l, magatart?si form?j?r?l ?s gondolkod?sm?dj?r?l olvasunk. A reg?nyben ?br?zolt alakok k?l?n?s t?rsalg?si st?lus?t, mely a m? alapvet? hangv?tel?t meghat?rozza, az ?r?, saj?t bevall?sa szerint, tudathasad?sos betegs?gben szenved? pacienseit?l leste el ? klinikai pszichol?gusk?nt B?csben, ahol j?form?n minden m?v?szi amb?ci?val rendelkez? beteg, akit a v?ros ?ltal fenntartott ideggondoz? ?llom?sok egyik?ben kezeltek, hossz? ?veken ?t az ?ltala vezetett k?r?kben haszn?lhatta ki a pszichoter?pia lehet?s?g?t. Elmondhat? teh?t, hogy m?v?szi ihletetts?g? betegek k?zt saj?t?totta el Szendr?di Gy?z? a nyelvezetet, melyben bolondok artikul?lj?k mondanival?jukat, amikor kimondanak olyasmit, amit m?sok gy?v?n vagy ?ppens?ggel a cinkos megalkuv?s jegy?ben elhallgatnak? A m?b?l kider?l, hogy nem ?ll?t?lagos bolondok, hanem azok szenvednek zavart elm?j? elt?velyed?sekben, akikr?l ?bolondok? alkotnak pal?stolatlan m?don v?lem?nyt. A reg?ny abszurd-absztr?z jelleg?, m?gis mindenki sz?m?ra ?rthet? szem?lyis?ganal?zisekben, t?rt?n?sekben, tudom?nyos sz?nvonal? fejteget?sekben ?br?zolja a jelens?geket, melyekkel a honi ?s nemzetk?zi politikai ?let k?zeg?ben naponta konfront?l?dunk, ?s amelyek kapcs?n gyakran felvet?dik a k?rd?s: az ?r?let mely hat?rait l?phetik ?t a politikai ?let ismert szerepl?i felt?n?smentesen, ahelyett, hogy a nyilv?noss?g k?zmegegyez?ssel tartan? ?ket pszichopata b?n?z?kk?nt evidenci?ban.

Szendr?di Gy?z? 1942. janu?r 8-?n sz?letett Budapesten. Gimn?ziumi tanulm?nyait 1956-ban kezdte meg. A Budai Di?k?sszeesk?v?s n?ven ismert? v?lt ?n?pidemokratikus ?llamrend megd?nt?s?re ir?nyul? szervezked?sben? val? r?szv?tel??rt 1958-ban b?rt?nbe ker?lt, majd kiz?rt?k az orsz?g ?sszes k?z?piskol?j?b?l. Seg?dmunk?sk?nt dolgozott 1967-ig, m?g ki nem jutott Ausztri?ba, ahol elv?gezte az egyetemet pszichol?gia f?szakon; mell?kszakon filoz?fi?t ?s m?v?szett?rt?netet hallgatott. Jelenleg Magyarorsz?gon ?jra ?l. Tudom?nyos munk?ss?ga mellett irodalmi m?veket publik?l ? n?met?l ?s magyarul.

Készleten