Sz?nh?zi politika # politikai sz?nh

2,800 Ft

Szerkesztette: Antal Klaudia, Pandur Petra, P. M?ller P?ter

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISSN 2415-8941
ISBN 9789634670346
Megjelen?s: 2018
Nyelv: magyar
Terjedelem: 306 oldal
M?ret: 130×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

Ismertet?s
…………………………………………………………………………………………………………………………

Sz?nh?z ?s politika kapcsolat?nak k?z?s mozzanatai k?z?tt a nyilv?noss?g, a teatralit?s, a performativit?s j?tssz?k a legfontosabb szerepet. A sz?nh?zi politika egyfel?l az int?zm?ny, illetve az alkot? poz?ci?j?t, v?zi?j?t, ?rt?krendj?t ?s gyakorlat?t jel?li, m?sfel?l a hatalmi berendezked?snek a sz?nh?zzal szembeni magatart?s?t. A politikai sz?nh?z pedig r?szben a jelenkor t?rsadalmi-politikai mozzanataira reflekt?l?, a politik?t tematiz?l? produkci?kra, r?szben az uralkod? jelhaszn?latt?l elt?r?, azt felforgat? ? azaz a m?v?szeti ?g ?nn?n m?k?d?s?t kih?v?s el? ?ll?t? ? praxisra utal. Az ebbe az ?sszetett jelens?gegy?ttesbe beletartoz? k?rd?sek k?z?l a k?tet n?gy tematikus fejezetben foglalkozik sz?nh?z ?s politika k?lcs?n?s egym?sra hat?s?val. Vil?gsz?nh?zi (?s vil?gt?rt?nelmi) esettanulm?nyok mellett a k?tet szerz?i vizsg?lj?k a 20. sz?zad magyar ?nk?nyuralmi rendszereinek sz?nh?zpolitik?j?t, k?l?n fejezetben t?rgyalj?k a sz?nh?zi el?ad?snak, sz?nh?zi eszk?z?knek ?s m?dszereknek a nevel?s szolg?lat?ba ?ll?t?s?t, valamint g?rcs? al? veszik egy sz?kebben ?rtett kor ?s alkot?i p?lya(szakasz), Katona J?zsef dr?ma?r?i gyakorlat?nak a t?ma szempontj?b?l relev?ns k?rd?seit is.

Készleten