Szita Szabolcs: A Gestapo tev?kenys?ge Magyarorsz?gon 1939-1945

3,490 Ft

Szita Szabolcs ?j monogr?fi?ja ?ttekinti a hitleri birodalom biztons?gi szerveinek magyarorsz?gi ki?p?t?s?t, a n?met Titkos ?llamrend?rs?g hatalm?nak itteni kiterjeszt?s?t. Bemutatja, hogy a Gestapo eredm?nyesen ?p?tett a bes?g?kra, a feljelent?sekre, ahogy a fizikai ?s lelki er?szak minden v?lfaj?ra is. <br> A n?met titkosszolg?latok m?r az orsz?g megsz?ll?sa el?tt is dolgoztak magyar f?ld?n. A magyar t?rsadalom t?bb r?teg?b?l szerveztek be ?gyn?k?ket, bes?g?kat. Mellett?k a Gestapo bizton sz?m?thatott a n?met birodalmi ?llampolg?rokra ?s a hitleri rezsimmel rokonszenvez? n?met ajk?ak titkos vagy ny?lt t?mogat?s?ra is. Magyarorsz?g megsz?ll?sa ut?n ezreket vett ?rizetbe, legt?bbj?ket el?re elk?sz?tett list?k alapj?n. <br> Adatok, ?jonnan felt?rt t?nyek sora bizony?tja, hogy a terror rabl?sok sorozat?val p?rosult, a zsarol?s ugyancsak a n?met terrorszervezetek napi gyakorlat?nak sz?m?tott. A Gestapo tev?kenys?ge az emberkereskedelmet is mag?ban foglalta: a legnagyobb fog?s a magyar iparm?gn?s csal?dok teljesk?r? kifoszt?sa volt. A monogr?fia olvas?ja k?pet kap a Hain P?ter vezette magyar Gestapo gar?zd?lkod?s?r?l, a megf?leml?t?sre ?p?tett rabl?sok sorozat?r?l, v?g?l a h?bor? ut?ni fejlem?nyekr?l. <br> A k?tet szerz?je Szita Szabolcs, az MTA doktora, a budapesti Magyar Auschwitz Alap?tv?ny – Holocaust Dokument?ci?s K?zpont (ma HDKE) egyik alap?t?ja.
K?nyv adatok
C?m:?A Gestapo tev?kenys?ge Magyarorsz?gon 1939-1945
Szerz?:?Szita Szabolcs
Kiad?:?Corvina Kiad?
Oldalsz?m:?288 oldal
Megjelen?s:?2014. ?prilis 22.
K?t?s:?Kem?nyt?bl?s
ISBN:?9789631362077
M?ret:?238 mm x 165 mm

Elfogyott