Szondi Imre: Vizu?lis nyelv – k?pi inform?ci?

3,800 Ft

Seg?dk?nyv az operat?ri munka gyakorlat?hoz

K?nyv?szeti adatok
…………………………………………………………………………………………………………………………

ISBN 978 615 5497 40 7
Megjelen?s: 2015
Nyelv: magyar
Terjedelem: 158 o.
M?ret: 165×235 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

“Kez?nkben mobil ?s ezzel vide?zunk, f?nyk?pez?nk. Digit?lis kamer?kkal tele a vil?g. Mozg?k?pek cunamija ?raszt el minket. Sokakban az a hit ?l, hogy hib?zni sem lehet, a technika mindent megold. Sajnos ezt nem csak az amat?r ?szelfiz?k? gondolj?k ?gy, de igen gyakran azok is, akik magukat filmk?sz?t?nek vagy fot?snak gondolj?k. Nem kis b?tors?g kell ahhoz, most ebben a k?zhangulatban, hogy valaki k?nyvben ?sszegezze t?bb ?vtized operat?ri ?s fot?s tapasztalatait, tan?csod adva annak, aki tudatos k?pk?sz?t? akar lenni. Szondi Imre erre a feladatra v?llalkozott sok k?ppel ?s okos mondatokkal. Pl?nok, t?nusok, kompoz?ci?k ?s sz?n?rt?kek fontoss?g?r?l ?s hat?s?r?l esik sz? a k?nyvben. Sokszor persze vit?t ?breszthet benn?nk, hogy csak ?gy lehet, csak ?gy szabad, vagy van m?s lehets?ges ?t is, hogy hat?st ?rj?nk el, de mik?zben n?zegetj?k a k?peket, ellen?rveket fogalmazunk meg magunknak, bizonygatjuk igazunkat, r?j?v?nk, hogy mennyi apr? r?szlet v?giggondol?sa eredm?nyezhet csak min?s?get. Min?s?get a k?pi megfogalmaz?sban. B?zom abban, hogy e k?nyv hasznos seg?ts?get jelent majd mindazoknak is, akik egyetemeinken, f?iskol?inkon mozg?k?pk?sz?t?st tanulnak.?

Babiczky L?szl?
Bal?zs B?la-d?jas rendez?

 

?Szondi Imre telev?zi?s operat?r. A Magyar Telev?zi? P?csi K?rzeti St?di?j?nak munkat?rsak?nt a legk?l?nb?z?bb esem?nyekr?l ?s m?fajokban t?j?koztatta k?t ?vtizeden kereszt?l a n?z?ket. K?nyve a vizu?lis nyelv, a k?pi inform?ci?k megfogalmaz?s?nak gyakorlati szempont?, tapasztalatokon alapul? ?stilisztikai? k?zik?nyve.
Az orsz?gos k?zszolg?lati ?s kereskedelmi telev?zi?k ?s az imm?r j?val t?bb mint sz?z helyi telev?zi? mellett az ?gynevezett k?z?ss?gi (internetes) m?dia szerepe is egyre jelent?sebb. Gyakorlatilag ma m?r szinte mindenkinek a kez?ben kamera van vagy lehet (ha m?sk?pp nem, egy okostelefon form?j?ban), a vizu?lis nyelv teh?t egyre t?bb ember sz?m?ra saj?tos ?munkanyelv?. De mint minden nyelvet, ezt is tanulni, ismerni, ?rteni kell.
A l?t?s m?v?szet. A l?ttat?s felel?ss?g.?

B?k?s S?ndor
Magyar Telev?zi? P?csi K?rzeti St?di?j?nak
alap?t? st?di?vezet?je, f?szerkeszt?je

Készleten