Tak?cs G?bor: Johann Michael Sailer a centrum unitatis ?jrafelfedez?je

3,500 Ft

A felvil?gosod?s teol?giai ?rtelmez?se ?s az Egyh?zra gyakorolt hat?sa m?g mindig t?rgyalt t?ma ?s ?rt?kel?se m?g messze nem lez?rt. A k?nyv a regensburgi egyh?zmegye boldogem-l?k? p?sp?k?nek, Johann Michael Sailernek (Aresing, 1751.11.17. Regensburg, 1832.05.20.) a p?lyafut?s?t mint apr? r?szecsk?j?t az ?bredez? felvil?gosod?s id?szak?nak k?veti, aki a korszellemre ir?nyul? intenz?v reflexi?, ?s kor?nak legk?l?nb?z?bb szellemi ir?nyzataival folytatott ?lland? dial?gus ?ltal gazdag tudom?nyos teol?giai ?s gyakorlatilelkip?sztori ?r?ks?get hagyott h?tra az ut?kor egyh?z?nak a d?l-n?met ter?leten.
Le?r?sK?nyv?szeti adatok

  • Terjedelem: 400 oldal
  • K?t?s: karton?lt ragaszt?k?t?s visszahajl? f?llel
  • ISBN: 9786155579066

Ismertet?

A k?nyv megk?s?rli Sailer teol?gi?j?nak l?nyeg?t egy biografikus teol?giai keretben bemutatni. Mivel biografikus teol?gi?r?l van sz?, folyamatosan reflekt?l Sailer szem?lyes ?let-esem?nyeire, lelkis?g?re ?s vall?soss?g?ra, mint ahogy lelkip?sztori ?s misszi?s tev?kenys?g?re is, melyekre a kor?bbi kutat?munk?k kev?s figyelmet szenteltek. Sailer tudom?nyos ?r?ks?g?nek adekv?t ?rtelmez?se v?lt?s a Melchior Cano f?le locus-teol?gi?r?l egy jel-legzetes egzisztencia szeml?let? centrum-teol?gi?ra aligha lehets?ges a bels?-szem?lyes ?let?t figyelembev?tele n?lk?l. A m? egyszerre k?veti nyomon Sailer fejl?d?si ?tj?t a bels?, spiritu?lis ?s k?ls?, kort?rsi szf?r?ban addig a pontig, ahol a tipikus saileri teol?gia ami egyben a modern teol?gia alapja is megsz?letik.

Készleten