Talm?csi G?bor: Az ?letem 200 felett…

6,490 Ft

K?nyv?szeti adatok:

Kiad?: 4S Kiad?

ISBN 978 963 87365 3 6

M?ret: 215 x 275 mm

Terjedelem: 288 oldal

K?t?s: f?z?tt k?t?s, kem?ny bor?t?val

Fot?k: kb. 320 db

Talm?csi G?bor az al?bbi gondolatokat f?zte a k?nyv megjelen?s?hez:

?Tal?n nem meglep?, hogy az eddigi legnagyobb v?gyam teljes?lt id?n a vil?gbajnoks?g megnyer?s?vel. A sport szempontj?b?l nagyon tudatosan fel?p?tett ?v ny?rt?l kieg?sz?lt egy szint?n r?gi tervem megval?s?t?s?val, az ?letem pap?rra vet?s?vel. A k?t feladat egy?tt igen nagy tehernek bizonyult, viszont j?l kieg?sz?tette egym?st: a m?lt felid?z?s?vel, ?jra?rt?kel?s?vel ?gy ?rzem, ment?lisan er?sebb lettem. A nekem oly szokatlan tev?kenys?g, a k?nyv?r?s sok, eddig tudatosan meg nem fogalmazott gondolatot vetett fel, valamint a motoroz?ssal elt?lt?tt huszonk?t ?v eml?keinek rendszerez?se m?g t?bb er?t adott ahhoz, hogy a verseny?vad v?g?re mindk?t c?lomat megval?s?tsam. Nagy ?r?m?mre szolg?l, hogy h?rom h?ttel a vil?gbajnoki gy?zelem megszerz?se ut?n, szinte annak megkoron?z?sak?nt most ?t tudom ny?jtani a nagyk?z?ns?gnek ?letem reg?ny?t.

?szint?n rem?lem, hogy ebben a k?nyvben nem csak a szakmai olvas?k?z?ns?g, nem csak a n?pes ?s elfogult szurkol?t?bor tal?lhat ?rdekes ?s tanuls?gos t?rt?neteket. C?lom volt mindenkinek megmutatni, hogy a sokszor rem?nytelennek t?n? k?zdelem, a kitart?s el?bb-ut?bb meghozza a v?rt eredm?nyt. Nem tagadom, szerencse is kell hozz?, de ha az es?lyt sem adjuk meg, akkor az sem j?n mag?t?l.

?gy ut?lag ?ttekintve a k?nyv tartalomjegyz?k?t, sz?momra is meglep?, de egyben j?les? ?rz?s, hogy mennyi mindenr?l siker?lt ?besz?lnem?. Sok, m?szakilag kev?sb? megfert?z?tt olvas? tal?n megbocs?tja nekem, hogy n?h?ny kiss? szakmai fejezet is helyet kapott a t?bbi k?z?tt, gondolva a most sz?rnyaikat bontogat? fiatal motorversenyz?kre, de b?zom benne, hogy m?g ezek a r?szek is kell?en ?rdekesek ?s izgalmasak mindenki sz?m?ra.

Nem szabad sz? n?lk?l hagyni, hogy a k?nyv ?ssze?ll?t?s?ban egy kisebb team vett r?szt, akik a szakmai hozz??rt?s?ket, lelkesed?s?ket ?s nem kev?s munk?jukat adt?k ?letem t?rt?net?hez. K?l?n k?sz?net illeti a csal?domat, a menedzseremet, akik a sok k?z?s eml?k felid?z?s?vel seg?tettek teljess? tenni e k?nyvet.

A mai nap az ?letemben egy nagy ?nnep. Olyan ?llom?s, mely ahelyett, hogy el?gedett h?trad?l?sre k?sztetne, sokkal ink?bb tov?bbi munk?ra sarkall a sport?gamban, hisz az eredm?nyeim?rt cser?be folyamatosan rengeteg szeretetet ?s elismer?st kapok az emberekt?l, ami?rt az elk?vetkezend? id?ben m?g t?bbet szeretn?k adni nekik. Hiszem, hogy a sikerem k?z?s siker, aminek r?szese mindenki, akinek a b?ztat?s?t akkor is ?reztem, ha a hangjuk nem is juthatott el hozz?m.

Fogadj?k szeretettel t?lem ezt a k?nyvet, az ?letemet…?

Készleten