Tanulm?nyok a k?z?pkorr?l

2,160 Ft

Szinte napra pontosan 21 h?nappal ezel?tt, 1999. j?lius 2-?n tartot-tuk meg az I. medievisztikai PhD-konferenci?t, amelyen 14 el?ad?s hangzott el. Az ezeket tartalmaz? k?tet m?g 1999-ben napvil?got l?tott, ?s meglep? gyorsas?ggal elfogyott. Ami 21 h?nappal ezel?tt m?g csak egyszeri kezdem?nyez?snek sz?m?tott, a mai nappal elindul a hagyom?nyteremt?s ?tj?n. Most 13 el?ad?sra ker?l sor. Tekintettel arra, hogy csak egyetlen el?ad? szerepelt/szerepel mindk?t ?l?sszakon, e k?t alkalommal ?sszesen 26 egykori ?s mai szegedi medievista PhD-hallgat? l?pett, illetve l?p fel az el?ad?i pulpitusra.
A mostani konferenci?n kifejezetten szemet sz?r az egyetemes t?rt?neti t?m?k t?rnyer?se (n?gy vagy ?t az ide sorolhat? dolgozatok sz?ma), hagyom?nyosan er?s az egyh?zt?rt?neti ?rdekl?d?s H?rom el?ad?s tesz err?l tan?bizonys?got), a t?bbi el?ad?s pedig gazdas?g-, politika- ?s jogt?rt?neti t?rgy?. Ugyancsak felt?n? a 14. sz?zad ir?nt megn?vekedett figyelem, b?r az el?ad?sok id?hat?rai a 9. sz?zadt?l eg?szen a k?z?pkor v?g?ig tartanak.
?
Le?r?sA II. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2001. ?prilis 3.) el?ad?sai. Szerk. Balogh L?szl?, Szarka J?zsef, Weisz Bogl?rka

ISBN 9634825362
Kiad?: Szegedi K?z?pkor?sz M?hely
Megjelen?s: 2001
Nyelv: magyar
Terjedelem: 184 oldal
M?ret: 140×200 mm
K?t?sm?d: karton?lt, ragaszt?k?t?tt

 

Tartalom

Krist? Gyula:?El?sz?5
Balogh L?szl?:?A mongol t?mad?sok a Volga-vid?ki n?pek ellen (1222-1236)7
Bartk? J?nos:?Egy 13. sz?zadi francia pr?dik?ci?gy?jtem?ny – Hugues de Saint-Cher: Sermones dominicales21
Csige M?nika:?Bakra nembeli L?szl? birtokai29
Fedeles Tam?s:?A p?csi sz?kesk?ptalan hiteles helyi lev?lt?ra a k?z?pkorban39
G?lffy L?szl?:?Egy ?tkel?hely a Loire-on a 13. sz?zadban: Les Ponts de C?55
N?t?ri Tam?s:?Megjegyz?sek a Conversio Bagoariorum et Carantanorum avar vonatkoz?s? fejezeteihez67
Nyulassy ?gnes:?Adal?k a Santiago de Compostel?ban j?rt magyarorsz?gi zar?ndokok t?rt?net?hez85
Parlagi M?rton:?A b?csi k?ptalan hiteles helyi tev?kenys?ge a 14. sz?zad els? fel?ben95
Szarka J?zsef:?N?h?ny megjegyz?s a temet?si menetben vezetett, egyh?zra hagyott lovakr?l113
Vajda Tam?s:?Adatok a Dr?va menti k?z?pkori fokgazd?lkod?sr?l125
Varga Tibor R?bert:?Adatok Sz?cs?nyi Tam?s vajdai sz?ken k?v?li igazs?gszolg?ltat? tev?kenys?g?hez139
V?zsonyi Ott?:?Hasonl?s?gok ?s k?l?nb?z?s?gek a 10-14. sz?zadi nyugat-eur?pai ?s a magyar kiv?gz?si szok?sok k?zt151
Weisz Bogl?rka:?A v?s?r ?s a v?m ?rp?d-kori t?rv?nyeinkben169

Készleten